AM lanceert white paper om circulaire woningmarkt op te schalen

14 juni 2022

De transitie naar een circulaire woningmarkt vraagt om de volgende stap, die verder gaat dan enkel technische innovaties en meetmethodes. Om circulair te bouwen en op te schalen, moet de vastgoedketen op een andere manier samenwerken. AM wil deze beweging stimuleren met de lancering van het white paper ‘Circulair samenwerken doorslaggevend voor opschalen’ op de vastgoedbeurs Provada. Dit doen we samen met vertegenwoordigers van alle stakeholders. Vanuit de geïdentificeerde barrières en kansen presenteren we een nieuw model voor samenwerking. Hierin staat circulair bouwen in lijn met de klimaatdoelstellingen als gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

De afgelopen jaren maakte AM werk van circulaire houtbouwprojecten: van grondgebonden woningen tot hoogbouw en in tal van verschillende houtbouwtechnieken. Maar om circulaire houtbouw tot standaard te maken is een systeemverandering nodig. AM analyseerde het huidige systeem in de keten om te onderzoeken wat nodig is voor een dergelijke verandering.

Alle partijen kunnen bijdragen

In het white paper ‘Circulair samenwerken doorslaggevend voor opschalen’ presenteren we de bevindingen van het onderzoek. Om te beginnen benoemen we de barrières in de huidige, lineaire ketensamenwerking. Vervolgens onderzochten we welke veranderingen nodig zijn om een circulaire ketensamenwerking te realiseren. Hierbij zijn de mogelijkheden en verantwoordelijkheden die stakeholders zelf kunnen inbrengen nader gespecificeerd. Zo blijkt dat bijna elke stakeholder – gemeenten, ontwikkelaars, architecten, corporaties, beleggers en bouwers – mogelijkheden heeft om circulair bouwen te stimuleren. Enkele voorbeelden: de ontwikkelaar kan circulair bouwen als gezamenlijk doel positioneren en circulaire prestaties belonen, een gemeente kan het vanuit (grond)beleid stimuleren en beleggers en corporaties kunnen de meerwaarde van circulaire gebouwen meenemen in de waardebepaling.

Maarten Markus, Manager Duurzaamheid bij AM: “Door circulair bouwen als gemeenschappelijk doel te verheffen ontstaat een speelveld waarbij elke stakeholder verantwoordelijkheid neemt, circulaire doelen nastreeft en positief meeweegt in haar business case”.