Persbericht

AM gaat Oude Rechtbank Amersfoort herontwikkelen tot innovatieve kantoorlocatie

12 december 2023

12 december 2023 – Gebiedsontwikkelaar AM gaat de voormalige rechtbank in Amersfoort herontwikkelen tot een innovatieve werk- en ontmoetingsplek voor de stad. Na een intensieve tenderprocedure heeft de gemeente Amersfoort gekozen voor het transformatieplan van AM, dat zich onderscheidt door aandacht voor verbinding met het Stationsplein, het opvallende ontwerp en een sterke focus op duurzaamheid, waarbij een groot deel van het bestaande gebouw wordt hergebruikt.

De oude rechtbank wordt getransformeerd tot het nieuwe visitekaartje van Amersfoort en sluit naadloos aan bij de herinrichting van het stationsgebied. Het gebouw vervult daarin een sleutelpositie aan het Stationsplein en weerspiegelt tegelijkertijd de identiteit van de Utrechtse Heuvelrug. Met recht een nieuwe representatieve plek voor de stad, waarbij toegankelijkheid, innovatie, duurzaamheid en verbinding centraal staan. Het ontwerp is van de hand van de architecten van Rijnboutt uit Amsterdam en SVP uit Amersfoort.

Het project omvat een flexibel indeelbaar en multifunctioneel kantoor voor meerdere gebruikers, inclusief vergaderzalen, kantoorruimten en lunchfaciliteiten onder een ‘office operator’-concept. De begane grond, met een open en actieve plint aan het Stationsplein, moet huisvesting bieden aan publieke voorzieningen zoals horeca, detailhandel en een health club, die een diverse groep gebruikers aantrekken. Het exacte programma wordt nog bepaald. 

Een plek van leven

Het nieuwe kantoor en haar expressie is als een biotoop, een plek van leven. Een gemeenschap waar een grote diversiteit van gebruikers – ondernemers, werknemers, bezoekers, studenten, passanten, buurtbewoners en Amersfoorters – met elkaar in verbinding komen. Een uithangbord voor Amersfoort, passend bij de onlangs verworven eretitel ‘Beste stad van Europa’.

Het gebouw heeft een buitengewoon ontwerp dat aan alle zijden interessant oogt en zeer zorgvuldig aansluit bij de schaal van omgeving. De originele uitstraling en de levendige entree zorgen voor een fraai vormgegeven verbinding met het Stationsplein. Door de transparante plint communiceert het gebouw actief met de stad en ontstaat een doorkijk naar de groene binnenwereld. De begane grond is voor iedereen drempelloos toegankelijk vanaf het Stationsplein.

De ontwikkeling sluit aan bij ‘reinventing the office’, het kantorenconcept van AM. Hierbij gaat het bij de gedroomde werkomgeving niet over gebouwen, maar over ruimtes die mensen inspireren. Kantoren waar beweging, ontmoeting en verbinding centraal staan. Met zorgzame aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en welzijn.

Jan Ruitenberg, directeur ontwikkeling commercieel vastgoed bij AM: “Met deze transformatie voegen we een sprankelende werk- en ontmoetingsplek toe aan het stationsgebied van Amersfoort. Dit past bij onze visie op en grote vraag naar toekomstbestendige en super duurzame kantoren op belangrijke OV-knooppunten. In het ontwerp wordt bewust gekozen voor aansluiting met de bestaande stedelijke context, maar met een markante en eigenzinnige expressie. Een bijzondere verrijking die past bij Amersfoort.”

Duurzaamheid; niet slopen, tenzij…

Deze gebouwtransformatie heeft een verregaande focus op duurzaamheid, vanuit het leidmotief ‘niet slopen, tenzij…’. Wat goed is wordt hergebruikt en nieuwe toevoegingen zijn circulair en bio-based. Een groot deel (40%) van het gebouw wordt behouden. Dit betreft het westelijk deel, inclusief bijbehorende kelder, de voormalige rechtszaal en bovenliggende verdiepingen. De ambitie is om voor de toevoegingen zoveel mogelijk gebruik te maken van hout en hergebruikt staal.

Voor de inzet voor het lokale klimaat wordt het gebouw zichtbaar natuurinclusief en klimaatadaptief. Er worden veel groene maatregelen toegepast die een positieve impact hebben op klimaatadaptatie, biodiversiteit en de gezondheid en beleving van gebruikers en omwonenden. Het gebouw slaat meer CO2 op dan ze uitstoot, gedurende de hele levensloop.

Vervolgstappen

De planning is erop gericht om eind dit jaar de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente te tekenen en daarna te starten met de verdere uitwerking van het plan. Op basis hiervan kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Afhankelijk van ingediende zienswijzen/bezwaren zal deze procedure één tot drie jaar in beslag nemen  alvorens gestart kan worden met de realisatie.

Meer informatie: ouderechtbankamersfoort.nl