AM en LOLA lanceren manifest ‘Geluksvogels’ voor een natuurlijke stad

Een stad zonder natuur is onaangenaam en onleefbaar. We hebben de natuur om ons heen nodig om gezond en gelukkig te zijn. Vooral in de stad is dat belangrijk, want daar wonen mensen dicht bij elkaar. Gebiedsontwikkelaar AM zet zich daarom in om meer natuur in de stad te maken. Om hierin een stap naar voren te zetten, publiceert AM samen met LOLA Landscape Architects het manifest ‘Geluksvogels’ met daarin tien principes om bij te dragen aan de landelijke beweging om steden en dorpen natuurlijker te maken.

Mensen die in de natuurlijke stad wonen, zien AM en LOLA als geluksvogels: zij hoeven niet te kiezen, want ze wonen in de stad én in de natuur. In het manifest wordt in tien uitgangspunten beschreven hoe de stad gezien kan worden als natuurgebied: een nieuwe manier van ontwerpen, ontwikkelen en financieren van natuur in de stad.

Het manifest ‘Geluksvogels’, ontworpen door Off Grid studio, is zowel een belofte als een pleidooi om per saldo in alle projecten van AM en LOLA meer groene, natuurlijke ruimte aan de stad toe te voegen door bijvoorbeeld meer bomen te planten, de straten te openen voor water en beplanting, door hoog- en laagbouw te vermengen met natuur, en daken zoveel mogelijk te benutten als gebruiksruimte voor mensen, planten en dieren.

Bij gebiedsontwikkelingen is het zaak om door de ogen van de natuur naar de stad te kijken, bijvoorbeeld: hoe gebruiken dieren de stad, wat hebben zij nodig? Door de inrichting van de stad af te stemmen op de behoeftes van de natuur, en de stadsbewoners zo goed en zo veel mogelijk van de natuur te laten genieten, ontstaat een betere stad en meer geluk.

Het Manifest ‘Geluksvogels’ wordt gepresenteerd op de Rotterdamse Dakendagen op de het dak van de Bijenkorf tijdens de Rotterdam Rooftop Walk. Kijk op www.geluksvogels.info voor het volledige manifest met uitleg van alle principes.

Maarten Markus, manager Duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM: “Met elke gebiedsontwikkeling maken we een stuk natuur, op het dak , aan de gevel of in de openbare ruimte en laten we ons inspireren door het manifest.”

Eric-Jan Pleijster, mede-oprichter van LOLA Landscape Architects: “Stadsnatuur is om in te klimmen, om doorheen te banjeren, de geuren van bloemen op te snuiven, en om het concert van zangvogels te kunnen beluisteren. We willen stadsnatuur overal en voor iedereen. Het liefste maken we daarom alle natuur in de stad toegankelijk, zonder hekken en altijd dichtbij. Het mag ook best wat minder aangeharkt, de natuur in de stad.”

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media