AM en Blauwhoed voegen voor de Alliantie nog eens 88 betaalbare woningen toe in CAN-gebied

Op het kantoor van woningcorporatie de Alliantie zijn de handtekeningen gezet voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van 68 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen. De 88 huurwoningen komen in woongebouw NN3 in de Noordbuurt van Elzenhagen Zuid. Elzenhagen Zuid is een ontwikkeling van CZAN (ontwikkelcombinatie van gebiedsontwikkelaars AM en Blauwhoed) en is de laatst te ontwikkelen woonbuurt in het Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN).

Foto v.l.n.r.: Peter van Rheenen (AM), Eltjo Bouwman (Blauwhoed), Jan van Barneveld (Alliantie Ontwikkeling).

Groot deel sociale huur en middeldure huurwoningen

De ontwikkeling van Centrumgebied Amsterdam Noord rond het OV knooppunt Station Noord krijgt steeds meer vorm. Dit voorjaar zullen er in Noorderkwartier en het Stationsgebied ruim 1.150 woningen zijn opgeleverd waarvan 853 sociale huurwoningen; 565 voor starters en studenten en 288 voor werkenden in de zorg- en onderwijssector en ouderen. Daarbij start ook nog eens de bouw van 574 woningen in de Singelstrook en Zuidbuurt waarvan 66 zorgwoningen, 75 woningen sociale huur en 89 middeldure huur woningen. Met de realisatie van deze woningen wordt een groot deel betaalbare woningen aan het gebied toegevoegd.

Ontwikkeling Noordbuurt

Tevens is de ontwikkeling van de Noordbuurt inmiddels gestart. CZAN ontwikkelt ook hier een aanzienlijk deel betaalbare woningen. De komende jaren worden in deze buurt gefaseerd zes bouwblokken gerealiseerd met circa 900 woningen waarvan bijna 300 in het middeldure huursegment en ruim 200 in het sociale huursegment.

Voor woongebouw NN3 in de Noordbuurt heeft CZAN in de Alliantie de partner gevonden om in co-creatie de 88 huurwoningen te ontwikkelen en af te nemen. Hiervoor ondertekenden Jan van Barneveld (directeur bij de Alliantie Ontwikkeling), Eltjo Bouwman (directeur wonen bij Blauwhoed) en Peter van Rheenen (adjunct-directeur bij gebiedsontwikkelaar AM, regio Noordwest) op 2 februari de Afsprakenbrief met het ontwikkelkader.

Eltjo Bouwman, namens CZAN: “Amsterdam-Noord is gigantisch in ontwikkeling. Iedereen moet hier kunnen wonen, in een koop- of huurwoning. We zijn er trots op dat we, samen met onze partners, met woongebouw NN3 wederom woningen van hoge kwaliteit in het betaalbare segment gaan toevoegen.”

Jan van Barneveld, namens de Alliantie Ontwikkeling: “Deze woningen zijn een prachtige toevoeging op onze 288 sociale woningen in het naastgelegen Stationsgebied. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan onze ambitie om zoveel mogelijk woningzoekenden met diverse achtergronden een passende woning en een nieuw thuis te bieden.”

Realisatie van woongebouw NN3 start naar verwachting begin 2024 met een geplande oplevering begin 2026.

Gebiedsontwikkeling Centrumgebied Amsterdam Noord

Elzenhagen Zuid is onderdeel van gebiedsontwikkeling Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN). Een nieuwe gemengde hoogstedelijke wijk rond het OV knooppunt station Noord. Het beginstation van de Noord/Zuidlijn, waarmee Amsterdam CS binnen vijf minuten bereikbaar is.

Elzenhagen Zuid, een stedelijke woonbuurt vol groen is momenteel volop in ontwikkeling en telt straks 1.800 woningen in zowel de huur- als koopsector.

Eerder realiseerden AM en Blauwhoed in het CAN-gebied al de woonwijk Elzenhagen Noord bestaande uit circa 600 woningen en appartementen en momenteel worden de laatste woningen gerealiseerd in de woonwijk Noorderkwartier met 120 ruime gezinswoningen in de koop en 388 zelfstandige studentenwoningen in de sociale huur. In het Stationsgebied worden binnenkort op twee kavels, 1N2 en Z1, circa 650 appartementen, 465 m2 commerciële ruimte en twee hotels opgeleverd. Het Singelblok met 355 huurwoningen en 66 zorgwoningen wordt binnenkort in uitvoering genomen.

Met deze ontwikkelingen krijgt niet alleen de centrumfunctie van Amsterdam Noord een kwaliteitsrijke impuls maar ook de beleving en kwaliteit van de stad Amsterdam als geheel. Toekomstige bewoners en bezoekers zijn verzekerd van een uitstekende verbinding met de stad.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media