Resultaten

1 resultaten gevonden voor " gzg"

Modern en flexibel werken in de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen van het Gasthuiskwartier ’s-Hertogenbosch
Wonen, werken, leren en ontmoeten Werken wordt het centrale thema van het middengebied van het Gasthuiskwartier. Het is gericht op bedrijvigheid die een bijdrage levert aan de levendigheid in het gebied en aan de interactie met de rest van de stad. Naast het werken komen er ondersteunende functies. Tussen het Zusterhuis en het Stergebouw zal MWPO tevens een nog te bepalen aantal nieuwbouwappartementen realiseren. De exacte invulling wordt op dit moment verder verkend en uitgewerkt. De omgevingsdialoog is opgestart, om ook omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij de invulling van de gebouwen. Openbaar gebied Vof Gasthuiskwartier richt de openbare ruimte in het middengebied in als groen en uitnodigend ontmoetingsgebied, dat klimaatadaptief is. Dit betekent dat de groene inrichting bijdraagt aan het terugdringen van hitte en het vasthouden van het (regen)water en tevens ruimte biedt voor planten en dieren (biodiversiteit). Wethouder Roy Geers: ‘Dit idee kan een mooie aanvulling zijn op onze binnenstad. Het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en dynamiek. We zijn dan ook benieuwd hoe de stad hiertegen aan kijkt, en welke ideeën er leven om dit plan verder in te vullen zodat iedereen blij en trots is op het uiteindelijke resultaat.’ Maurice Delpeut, MWPO: ‘Veel Bosschenaren hebben een stukje geschiedenis in het voormalige GZG opgebouwd. We geven het geheugen van de stad een nieuwe toekomst, waarin ontmoeten en nieuwe dingen ontdekken de ruimte krijgen en een bruisende maar dienstbare werkomgeving ontstaat.’ Marcel Janssen, vof Gasthuiskwartier: ‘Naast het wonen in de binnenstad wordt nu het thema binnenstedelijk werken en ontmoeten als waarde toegevoegd in het Gasthuiskwartier. Hiermee begint het samenhangende concept van wonen, werken, winkelen en ontmoeten op deze bijzondere locatie steeds meer vorm te krijgen.’ MWPO is voor de aankoop geadviseerd door Schaap Advocaten & Notarissen. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Gasthuiskwartier, ‘s-Hertogenbosch Het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier wordt getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel-, werk- en verblijfsgebied. Stap voor stap ontstaat een nieuw stuk Bossche binnenstad, waar oud en nieuw, Rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen, één geheel vormen. Het gebied wordt in verschillende fasen gerealiseerd. Meer informatie over het project is te vinden op www.gasthuiskwartier.nl.
10 februari 2022