Zuid-Hollands bouwconvenant met AM als partner lanceert uitgangspunten voor klimaatadaptief ontwikkelen en bouwen

Klimaatadaptief ontwikkelen en bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland. Gebiedsontwikkelaar AM is als partner betrokken bij het samenwerkingsverband van regionale overheden, bouwsector en maatschappelijke organisaties die recentelijk de uitgangspunten voor klimaatadaptief ontwikkelen en bouwen aan de Deltacommissaris hebben overhandigd. “Nu wordt het realiteit”, stelt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “Alle aangesloten partijen gaan deze uitgangspunten straks toepassen in hun beleid en projecten. Dat betekent dat een groot deel van de toekomstige bouwprojecten in Zuid-Holland klimaatadaptief wordt ontwikkeld.”

In het programma van eisen staan onder meer uitgangspunten voor de hoeveelheid waterberging, de aanwezigheid van groen en maatregelen om hittestress te beperken. Een uitgangspunt is bijvoorbeeld dat minimaal 40% van het oppervlak warmtewerend of verkoelend ingericht moet zijn. De uitgangspunten zijn onderdeel van een brede aanpak die iedereen zelf op maat kan toepassen.

Nieuwbouw
Gedeputeerde Anne Koning (wonen) : “De provincie Zuid-Holland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Deze grote bouwopgave biedt de kans om deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen.”

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (gezond en veilig): “Iedereen wil graag wonen in een fijne, veilige en gezonde omgeving waar het niet te heet wordt, waar waardevol groen is en waar een hoosbui niet tot onnodige schade leidt. Daar gaan we nu in Zuid-Holland samen voor zorgen.”

Volgende stappen
Vanaf 13 september kunnen partijen uit het hele land zich aansluiten bij het convenant. Daarnaast werken de partijen samen aan uitbreiding van de handleiding en aan thema’s als klimaatbestendige financieringsvormen.

De coalitie bestaat uit onder meer bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Op 4 oktober ondertekenden zij het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’, tijdens een congres van de provincie dat in het teken staat van het versnellen van de woningbouw.

Lees hier ook het eerdere bericht: AM tekent convenant klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media