Zoetermeer krijgt een nieuw, groen-stedelijk woonmilieu: Park Gemini

De gemeente Zoetermeer en de ontwikkelcombinatie van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, Dura Vermeer en SYNCHROON, een dochteronderneming van TBI Holdings, tekenden 17 juli de intentieovereenkomst om de plannen voor de woningontwikkeling van de locatie Kwadrant B&F verder uit te werken en de haalbaarheid te onderzoeken. Op de plek van de voormalige volkstuinlocaties is de ambitie een nieuw, onderscheidend, groen-stedelijk woonmilieu te realiseren.

De ontwikkellocatie bevindt zich aan beide zijden van de Edisonstraat in Zoetermeer-oost en is ongeveer 7 ha groot. De locaties verhouden zich tot elkaar als twee vrijwel identieke plekken: een zogenaamde tweelinglocatie. Vandaar de naam Park Gemini.

In onze steden staat de natuur onder grote druk. Groen is essentieel voor prettig wonen in de stad. Park Gemini krijgt daarom een groen, parkachtig binnengebied om de biodiversiteit in de stad te stimuleren.

Komend half jaar werkt de ontwikkelcombinatie in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, de plannen verder uit. Het uiteindelijke planvoorstel vormt een uitgangspunt voor de bestemmingsplanwijziging. Het voornemen is om begin 2021 van start te gaan. De ontwikkellocatie Kwadrant B&F is één van de locaties op de woningbouwagenda en de woningbouwprogrammering. Daarin spreekt de gemeenteraad de ambitie uit om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 woningen per jaar bij te bouwen.

PDF Persbericht

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media