Wethouder Snijders verwijdert eerste steen voormalig hoofdgebouw Groot Zieken Gasthuis in ’s-Hertogenbosch

Grootschalige sloop belangrijke stap in ontwikkeling nieuw centrumgebied

Wethouder Geert Snijders, portefeuillehouder ruimtelijke ordening en zorg, heeft op 25 november de sloop van het voormalig hoofdgebouw van het Groot Zieken Gasthuis in ‘s Hertogenbosch officieel in gang gezet. Met een kraanmachine nam hij de eerste hap uit de hoogbouw uit de jaren zestig en zeventig in het stadscentrum. Dit onder belangstelling van ruim honderd mensen die nauw betrokken zijn bij verleden, heden en toekomst van het GZGterrein: vertegenwoordigers van de gemeente, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, omwonenden, ondernemers en andere partners van vof GZG. De eerste steen die tijdens de handeling werd verwijderd, krijgt als onderdeel van een plaquette een permanente plaats op het GZGterrein.

De herontwikkeling van het GZGterrein is een project van vof GZG, een samenwerkingsverband van AM Real Estate Development en Heijmans Vastgoed. Met de start van de sloop komt zichtbaar vaart in de transformatie van het GZGterrein. De sloop zal ongeveer een jaar in beslag nemen, waarna het terrein wordt omgevormd tot een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied, dat integraal onderdeel wordt van de Bossche binnenstad. De rijksmonumentale gebouwen op het GZGterrein blijven behouden.

Op dit moment zijn circa 150 ondernemers, waaronder ontwerpers, kunstenaars, architecten en juristen, gevestigd op het terrein. Hierdoor is een creatieve, dynamische plek ontstaan waar de ondernemers met elkaar samenwerken en elkaar inspireren. Vof GZG heeft met deze innovatieve tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed vorig jaar de LEEGaward gewonnen. Op het deel van het ruim vijf hectare grote terrein dat nu gesloopt wordt, grenzend aan de Zuid Willemsvaart, de Tolbrugstraat en de Nieuwstraat, komen nieuwe woningen, winkels en verblijfsfuncties die één geheel gaan vormen met de aanwezige monumenten.

‘Niet afbreken, maar opbouwen’
Tijdens de officiële sloophandeling werd gesproken door wethouder Geert Snijders, Cor-Jan van der Wal (namens Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Harwil de Jonge (vof GZG). Geert Snijders stelde verheugd te zijn dat de sloop nu daadwerkelijk start: “Slopen staat wat mij betreft niet synoniem voor afbreken. Maar juist voor opbouwen. We gaan hier iets moois bouwen. Direct na de sloop geven we het gebied terug aan de stad. Om te beginnen met woningbouw en ruimte te creëren voor winkels en cultuur. We hebben de ontwikkeling al eerder getypeerd als: buitenkans voor de binnenstad. En daar sta ik nog steeds voor de volle 100% achter.”
Cor-Jan van der Wal, manager servicebedrijf JBZ, zei over de samenwerking met vof GZG: “Het JBZ heeft in de afgelopen bijna twintig jaar goed samengewerkt met de vof, de huidige eigenaren Heijmans en AM. Zowel in de periode van huurder en verhuurder als de laatste drie jaren van de gezamenlijke zorg rondom het verlaten en slooprijp maken van deze plaats. Namens het JBZ wens ik de vof veel succes in de ontwikkeling van deze mooie historische plek in de binnenstad van Den Bosch.”
Projectdirecteur Harwil de Jonge kenschetste de transformatie van het GZGterrein als volgt:
“Van gal- en niersteen naar beton en baksteen. Eeuwenlang bezochten Bosschenaren enkel het inwendige van het GZG: de patiëntenkamers en poliklinieken. Alle buitenruimten waren niet toegankelijk. Over enkele jaren wel. Een spannende ingreep, omdat we aan de binnenstad publieke ruimte toevoegen. Afgeschermde stad wordt open stad.”

Minimaliseren overlast tijdens sloop
VSM Sloopwerken zal de sloop in opdracht van vof GZG uitvoeren. Het minimaliseren van de overlast voor de inwoners van Den Bosch, in het bijzonder de direct omwonenden, is een van de belangrijkste aandachtspunten bij de sloop van het voormalig hoofdgebouw. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vindingrijke oplossing zwaar sloopafval per schip via de Zuid-Willemsvaart af te voeren. Hierdoor wordt de eventuele verkeershinder in het centrum door het afvoeren van sloopafval sterk beperkt. Alleen licht sloopafval zal per vrachtwagen worden weggebracht. Het puin wordt binnen het terrein op een veilige manier verzameld en afgevoerd.

Voor meer informatie over het GZGterrein of over de sloopwerkzaamheden kunt u terecht op www.gzgterrein.nl.
Download PDF

 

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media