Voormalige Zusterflat in gebiedsontwikkeling Gasthuiskwartier ’s-Hertogenbosch ondergaat metamorfose

De voormalige Zusterflat aan de Bloemenkamp in ’s-Hertogenbosch zal worden getransformeerd naar een modern gebouw met circa vijftig compacte appartementen. Hiermee krijgt het Gasthuiskwartier, een inspirerend woon-, winkel-, werk- en verblijfsgebied in de Bossche binnenstad, verder vorm. Vof Gasthuiskwartier (een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Heijmans) start begin 2019 met de planontwikkeling, waarbij de voormalige Zusterflat een metamorfose zal ondergaan.

De nadruk bij de realisatie van het Gasthuiskwartier lag tot dusver op het gebied tussen de Nieuwstraat, Zuid-Willemsvaart en Tolbrugstraat. Zo startte in mei de realisatie van de eerste 43 woningen op de hoek van de Zuid-Willemsvaart en het Kardinaal van Rossumplein. De voorgenomen transformatie van de Zusterflat aan de overzijde van de Tolbrugstraat markeert een nieuwe fase. Vof Gasthuiskwartier werkt haar voorkeursscenario voor herontwikkeling van de Bloemenkamp in goed overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch verder uit.

Compacte appartementen

‘Wij zijn voornemens de Zusterflat een nieuw leven te geven, omdat de vorm van het gebouw zich uitstekend leent voor de ontwikkeling van compacte appartementen. Hierdoor kan worden voorzien in de toenemende vraag naar kleinere appartementen in het centrum van ’s-Hertogenbosch’, zegt Marcel Janssen, projectdirecteur Gasthuiskwartier. ‘Het gebouw krijgt uiteraard een nieuwe en passende uitstraling bij de rest van het plangebied. Het transformeren van de Zusterflat brengt bovendien minder overlast met zich mee voor het drukke stadscentrum met haar bezoekers, inwoners en winkeliers, dan het geval zou zijn bij sloop en complete nieuwbouw van dit complex.’

Vof Gasthuiskwartier heeft vanaf 2012 studenten de gelegenheid geboden tijdelijke woonruimte te huren in de voormalige Zusterflat op basis van een door de gemeente afgegeven vergunning in het kader van de Leegstandswet. De (maximale) duur van deze Leegstandswetvergunning voor tijdelijke verhuur loopt eind juni 2019 ten einde. De tijdelijke bewoners van de voormalige Zusterflat zijn hierover op 18 december jl. schriftelijk geïnformeerd.

Gasthuiskwartier, ‘s-Hertogenbosch

Het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier wordt de komende jaren getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel- werk- en verblijfsgebied. Er ontstaat straks een nieuw stuk Bossche binnenstad, waar oud en nieuw, rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen, één geheel vormen. Het gebied wordt in verschillende fasen gerealiseerd. Meer informatie over het project is te vinden op www.gasthuiskwartier.nl.

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media