Vof GZG en Kings of Colors organiseren graffitikunst op schutting rondom GZGterrein

Vof GZG (een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Heijmans Vastgoed) heeft met Kings of Colors een overeenkomst gesloten voor het creëren van een markant design op de schutting rondom het GZGterrein in ’s-Hertogenbosch. Deze 500 meter lange afzetting rondom het voormalig hoofdgebouw van het Groot Zieken Gasthuis staat er om de veiligheid op en rondom het terrein te garanderen. Kings of Colors, een organisatie die graffitiartiesten samenbrengt, gaat met ruim dertig kunstenaars de schutting voorzien van een fraaie opdruk.

Op de voornaamste zichtplekken wordt fotorealistische graffiti gerealiseerd, aansluitend op het verleden, het heden en de toekomst van het GZG. De overige meters worden ingevuld met creatieve ideeën van de kunstenaars zelf. Als de weersomstandigheden goed zijn, is de schutting halverwege januari 2015 helemaal beschilderd.

Minimaliseren overlast
Het minimaliseren van de overlast voor de inwoners van ’s Hertogenbosch, in het bijzonder de direct omwonenden, is een van de belangrijkste aandachtspunten bij de sloop van het voormalig hoofdgebouw. Het plaatsen van de schutting zorgt voor veiligheid rondom het terrein. Een andere manier waarop overlast beperkt wordt, is de vindingrijke oplossing zwaar sloopafval per schip via de Zuid-Willemsvaart af te voeren. Hierdoor wordt de eventuele verkeershinder in het centrum door het afvoeren van sloopafval sterk beperkt. De Wijkraad Binnenstad ondersteunt deze methode van afvoer. Alleen licht sloopafval zal per vrachtwagen worden weggebracht. Het puin wordt binnen het terrein op een veilige manier verzameld en afgevoerd.

Transformatie
De herontwikkeling van het GZGterrein is een project van vof GZG, een samenwerkingsverband van AM en Heijmans Vastgoed. Met de recente start van de sloop komt zichtbaar vaart in de transformatie van het GZGterrein. De sloop zal ongeveer een jaar in beslag nemen, waarna het terrein wordt omgevormd tot een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied, dat integraal onderdeel wordt van de Bossche binnenstad. De rijksmonumentale gebouwen op het GZGterrein blijven behouden.

Over Kings of Colors
Kings of Colors is ontstaan vanuit een grote wens en sterke behoefte om een platform te bieden aan een niche binnen de hedendaagse kunst: graffiti en streetart. Met Kings of Colors willen wij onze passie voor met name graffiti en streetart delen en iedereen deze creatieve, vrolijke en energieke subcultuur laten ervaren. Het imago van Kings of Colors is te omschrijven als rauw, puur, creatief, kleurrijk en eigenwijs. Ons motto is niet voor niets ‘de straat als podium’. Er gebeurt zoveel moois op straat, dat willen we voor iedereen zichtbaar en bovendien toegankelijk maken. Door graffiti in overleg met alle partijen een prominente plek in het straatbeeld te geven, wordt de transformatie naar een inspirerende, kleurrijke en prettige (leef)omgeving gestimuleerd.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media