Veertig procent minder sloopafval door behoud kelderbak voormalig Groot Ziekengasthuis te ’s-Hertogenbosch

?????????????

Panorama vanaf het voormalige hoofdgebouw, met in de verte de Sint-Jan.  Foto: vof GZG

Het behouden van de kelderbak onder het voormalig Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch bij de ontwikkeling van het Gasthuiskwartier zorgt voor veertig procent minder sloopafval. Dat is de conclusie die vof GZG trekt na het eerdere besluit om de kelder van het voormalige ziekenhuis te hergebruiken als parkeergarage die uitsluitend bedoeld is voor de nieuwe bewoners van het Gasthuiskwartier. Voor de omwonenden zorgt deze duurzame oplossing voor minder geluidsoverlast en voor een flinke verkorting van de periode waarin het sloopafval wordt afgevoerd.

Het minimaliseren van de overlast voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch, in het bijzonder de direct omwonenden, en het op duurzame en veilige wijze slopen, zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de sloop van het voormalige hoofdgebouw. Door de vermindering van de hoeveelheid puin is het vervoeren van het sloopafval per vrachtwagen een efficiëntere methode geworden dan het afvoeren van een gedeelte van het afval per boot, zoals aanvankelijk was gepland.

Overlastbeperkende maatregelen
Om de overlastperiode zo kort mogelijk te houden, wordt eerst zoveel mogelijk puin verzameld op het binnenterrein voordat gestart wordt met het afvoeren. Volgens de huidige planning zal dit vanaf juli tot en met november gebeuren. De vrachtwagens rijden via de Zuid-Willemsvaart direct de stad uit. Hierdoor wordt de binnenstad niet belast met extra vrachtverkeer. Afhankelijk van de bestemming van het puin rijden de vrachtwagens in de richting van de A2 of de A59. Een recente rondvraag onder de omwonenden van het terrein wees uit dat het slopen tot nu toe minder overlast oplevert dan werd verwacht. Dit blijft ook het streven voor de toekomst.

Planning
De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang, er verdwijnen wekelijks delen van het voormalige hoofdgebouw uit de jaren zestig en zeventig van het Groot Ziekengasthuis. De laagbouw aan de Tolbrugstraat en de Nieuwstraat is al gesloopt. Eind mei is gestart met de sloop van het deel aan de Zuid-Willemsvaart. Het hoge gebouw aan de centrumkant blijft het langst staan en dient tijdens de sloop van het gedeelte aan de Nieuwstraat als barrière tegen overlast voor de tijdelijke gebruikers in de (Rijks)monumenten.

Over Gasthuiskwartier
Het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier wordt de komende jaren getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel-, werk- en verblijfsgebied. Er ontstaat straks een nieuw stuk Bossche binnenstad, waar oud en nieuw, rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen, één geheel vormen. Het eerste deel van het plan dat ontwikkeld gaat worden, is het gedeelte Tolbrugstraat – Zuid-Willemsvaart – Nieuwstraat, waar het oude ziekenhuis stond. Het wordt een kleinschalig woongebied met grondgebonden stadswoningen en herenhuizen met tuin, gecombineerd met kleinere appartementenblokken.

Meer informatie over het project is te vinden op www.gasthuiskwartier.nl

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media