Top Vastgoed en AM verkopen deel plan Brouwerspoort in Veenendaal aan Hoogvliet Beheer

Top Vastgoed en AM hebben met Hoogvliet Beheer een koopovereenkomst gesloten voor 5.860 m² winkelruimte en een parkeerdek met ruim 200 parkeerplaatsen in het plan Brouwerspoort in Veenendaal, zo maakten beide partijen vandaag bekend.

Hoogvliet Beheer verwerft de gehele ontwikkeling van Top/AM en vestigt er een Hoogvliet supermarkt van 2.900 m². Partijen voeren momenteel oriënterende gesprekken voor de invulling van de overige ruimten. De bouw van bouwproject 12-13 start medio augustus 2016, de oplevering vindt een jaar later plaats. Bouwbedrijf De Vries en Verburg is als aannemer geselecteerd.

Top en AM ontwikkelen in Brouwerspoort de bouwprojecten 10 en 12-13 in een 50/50 joint-venture, voor eigen rekening en risico. Top neemt daarbij de commerciële ontwikkeling van de plannen op zich, terwijl AM voor de technische uitwerking zorgt. De eerste plannen voor de centrumontwikkeling Brouwerspoort zijn al een kleine 10 jaar oud. Een groot gedeelte van het masterplan is inmiddels uitgevoerd. Met de realisatie van bouwproject 12-13 komt de afronding van het complete plan Brouwerspoort in zicht.

Top en AM hebben voor het ontwerp van bouwdeel 12-13 Moke Architecten uit Amsterdam ingeschakeld. Bouwproject 10, met een oppervlakte van circa 1.600 m² winkelruimte, fungeert als schakel tussen het bestaande kernwinkelgebied en Brouwerspoort.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media