Startsein voor bouw winkelcentrum Hoog Dalem

Wonen en winkelen geïnspireerd op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Vandaag geeft de ontwikkelcombinatie VOF Ooster-Linge 2 (AM en Heijmans Vastgoed) het startsein voor de bouw van winkelcentrum Hoog Dalem in Gorinchem. Het winkelcentrum komt in het hart van de nieuwe woonwijk Hoog Dalem en heeft een omvang van 6.600 m² bvo. Hoog Dalem is een integrale gebiedsontwikkeling van in totaal 1.400 woningen, waarvan circa 500 woningen zijn gerealiseerd. Naar verwachting wordt het winkelcentrum medio 2018 opgeleverd. De koper van winkelcentrum Hoog Dalem is Merwehave bv te Oosterhout.

Winkelcentrum Hoog Dalem: hart van het gebied en ontmoetingsplek

Het winkelcentrum – naar een ontwerp van Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn – maakt integraal deel uit van de gebiedsontwikkeling Hoog Dalem. Het ontwerp is geïnspireerd op een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en herbergt alle functies die van een hedendaags wijkwinkelcentrum mag worden verwacht. Het winkelcentrum ligt centraal in Hoog Dalem en krijgt volop parkeergelegenheid. Er komen onder meer twee supermarkten, waaronder Nettorama, diverse dagwinkels en horecagelegenheden, gelegen aan een binnenstraat en een plein. Daarmee wordt dit winkelcentrum ook een ontmoetingsplek voor de bewoners van Hoog Dalem en omstreken. De bouw is in handen van bouwcombinatie Heijmans en BAM Wonen.

Nieuwe woonwijk Hoog Dalem: vier deelgebieden

Hoog Dalem ligt in het groen, aan de rand van het buitengebied ten zuidoosten van Gorinchem. Bij de ontwikkeling wordt ingespeeld op de karakteristieken van de voormalige Hollandse Waterlinie, waar de locatie deel van uitmaakt. Door de woningen op vier deelgebieden te concentreren wordt het principe van de waterlinie zichtbaar: hogere delen omringd door groen en water. De vier deelgebieden zijn: De Donken met circa 450 gerealiseerde woningen, Centrum Hoog Dalem met 45 gerealiseerde woningen, De Eilanden en het Lint. Elk gebied heeft zijn eigen sfeer en specifiek woningaanbod. Er komen in totaal 1.343 woningen en 57 appartementen.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media