Start verkoop appartementen in centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord

Aanbod van studio’s en appartementen vanaf € 79.500

Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen CV (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningstichting Rochdale) geeft woensdag 29 februari het startsein voor de verkoop van 27 studio’s en 40 appartementen in het centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord. Het plan dat verschijnt op het Bezaanjachtplein behelst de ontwikkeling van een winkelcentrum van 7.400 m², 200 appartementen, een activiteitencentrum van 3.400 m² en ruim 400 parkeerplaatsen.

De wijk De Banne wordt ingrijpend aangepakt. Door de realisatie van het nieuwe, multifunctionele centrum op het Bezaanjachtplein en de verbetering van de ruimtelijke structuur van het centrumgebied, is de ontwikkeling een belangrijke drager in de integrale wijkaanpak. De bouw van het nieuwe centrumgebied is ruim een jaar geleden gestart. Het ontwerp van het totale plan is van rphs architecten.

www.bannecentrum2013.nl
De 67 koopappartementen bestaan uit 27 studio’s en 40 tweekamerappartementen. De grootte varieert van 29 m² voor een studio en 54 m² voor een appartement. De prijzen lopen uiteen van € 79.500 (exclusief parkeerplaats) voor de kleinste studio en  € 149.500 (inclusief parkeerplaats) voor het grootste appartement. De prijzen zijn inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht. Alle woningen beschikken daarnaast over een eigen berging. De parkeerplaatsen bevinden zich in een afgesloten parkeergarage. Meer informatie is te vinden op www.bannecentrum2013.nl.
Voor de overige appartementen in het centrumplan heeft Banne Binnen CV overeenkomsten gesloten met Syntrus Achmea, Woningstichting Rochdale en zorginstelling Cordaan.

De start verkoopbijeenkomst wordt woensdag 29 februari gehouden in een tent op de bouwplaats aan het Bezaanjachtplein. Belangstellenden zijn welkom van 16.30 uur tot 19.00 uur.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Rochdale
Woningstichting Rochdale is een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor goed en betaalbaar wonen, in leefbare wijken met kansen voor iedereen. Rochdale verhuurt ruim 40.000 woningen in Amsterdam en omgeving.
Samen met bewoners en andere partijen die zich verantwoordelijk voelen voor leefbare wijken investeert Rochdale de komende jaren volop in het wonen en aanverwante functies, zoals maatschappelijk vastgoed. Wij doen dat in een gebied dat globaal overeenkomt met de ‘Metropool Amsterdam’.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media