Start realisatie grootschalige, multifunctionele gebiedsontwikkeling op oude tracé A9 Badhoevedorp

Ruim 18 jaar na de eerste plannen voor de omlegging en een jaar na de opening van de nieuwe rijksweg, kan nu gestart worden met de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp. Op donderdag 19 juli 2018 geven de Gemeente Haarlemmermeer, AM, Bohemen en Piet Bouwhuis het startsein voor de ontwikkeling van het eerste deelgebied Park Quatrebras.

Fotorechten: Rijkswaterstaat: Eerste deelgebied Park Quatrebras Badhoevedorp

Park Quatrebras

Het eerste deelgebied dat ontwikkeld wordt, is de aan het nieuwe park gelegen hoogwaardige woonwijk Park Quatrebras met circa 550 hoogwaardige woningen, waaronder 74 vrijstaande villawoningen. Met Park Quatrebras wordt invulling gegeven aan de marktvraag naar woningen in het hogere segment en middensegment. De architectuur van Quatrebas is geïnspireerd op de villawoningen uit Bloemendaal en Heemstede. Het park en de woningen komen op de plek van het deels behouden Wandelbos (en de sportvelden) en de bestaande A9 te liggen.

Start realisatie

Wethouder Derk Reneman van de Gemeente Haarlemmermeer, Stan Roestenberg van Bohemen en Peter Heuvelink van AM Noordwest vieren de start van de gebiedsontwikkeling samen met Piet Bouwhuis die zich jarenlang onvermoeibaar heeft ingezet voor de omlegging van de rijksweg. Samen zullen zij het nieuwe deelgebied openen door symbolisch het laatste stuk van de loper uit te rollen over de brug als verbindingsweg naar het park.

De start van de gebiedsontwikkeling is ook een belangrijk moment voor de kopers van de eerste kavels van Park Quatrebras. Traditioneel wordt dan ook op 19 juli met de toekomstige bewoners de eerste paal geslagen met een authentieke heistelling.

Badhoevedorp in ontwikkeling

Nu de rijksweg niet meer door Badhoevedorp kruist, is de overlast voor bewoners weggenomen en kan het dorp weer als een geheel ontwikkeld worden. De gebiedsontwikkeling bestaat uit een tachtig hectare tellende multifunctioneel gebied met een nieuw centrum, 1.200 woningen, een bedrijvenpark van 120.000 vierkante meter, maatschappelijke voorzieningen, nieuwe openbare ruimten met een park en een sport- en recreatiegebied. De gebiedsontwikkeling geeft een sterke kwaliteitsimpuls aan Badhoevedorp en financiert tegelijkertijd een deel van de omlegging.

Over Bohemen

Bohemen ontwikkelt risicodragend ruimteresultaat met meerwaarde voor eigenaar,  gebruiker en omgeving. Bohemen beschikt over een unieke combinatie van creativiteit, kennis en ervaring en biedt haar opdrachtgevers hiermee oplossingen die duurzaam, tijdloos en onderscheidend zijn binnen de gehele waardeketen: van scope, concept, ontwikkeling, realisatie, financiering tot en met asset management.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

PDF persbericht

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media