Sloop voormalig Groot Zieken Gasthuis versneld door overeenkomst gemeente ’s-Hertogenbosch en vof GZG

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente ’s-Hertogenbosch en vof GZG

De sloop van het leegstaande hoofdgebouw van het voormalige Groot Zieken Gasthuis in het centrum van ’s-Hertogenbosch zal in 2014 starten. De gemeente en de ontwikkelingscombinatie vof GZG (AM Real Estate Development en Heijmans) sluiten hierover een overeenkomst. De transformatie van het vroegere ziekenhuisterrein naar een nieuw gebied in de binnenstad met woningen, winkels, culturele en vrijetijdsfuncties (waaronder de nieuwe bibliotheek) is hiermee een stap dichterbij gekomen.

De overeenkomst voorziet erin dat de gemeente op het voormalige ziekenhuisterrein van vijf hectare een kavel koopt van 5.188 m2 voor een bedrag van € 5 miljoen. Dit perceel ligt op de hoek van de Zuid Willemsvaart en de Tolbrugstraat. Met de opbrengst kan vof GZG opdracht geven voor de sloop van het hoofdgebouw en deze financieren. De hoogbouw uit de jaren zestig en zeventig staat leeg sinds het voorjaar van 2011 en doet afbreuk aan het stadsgezicht aan deze zijde van de Bossche binnenstad. Onderdeel van de overeenkomst is dat vof GZG de optie heeft om het kavel terug te kopen in een latere fase van de gebiedsontwikkeling.

Planning
De gemeente en de marktpartijen zijn voornemens de sloop van het circa 67.000 m2 grote gebouw medio 2014 te laten starten. Volgens planning zal deze eind 2015 zijn afgerond. In de tussentijd gaat de gemeente verder met het starten en doorlopen van de noodzakelijke ruimtelijke procedures en neemt vof GZG de verdere voorbereiding van de plannen ter hand, zodat na oplevering van de sloop voortvarend kan worden vervolgd met de realisatie van dit gebied. De rijksmonumentale gebouwen op het GZG-terrein en de gebouwen op de Bloemenkamp blijven behouden en zijn voorzien van een tijdelijke invulling, vooruitlopend op een nieuwe functie.

Het GZG-terrein biedt thans ruimte aan circa 150 jonge ondernemers en is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot een creatieve broedplaats met een grote aantrekkingskracht, zowel binnen ’s-Hertogenbosch als ver daarbuiten. Hiervoor heeft vof GZG in oktober de LEEGaward gewonnen, een landelijke prijs voor de meest creatieve en sociaal verantwoorde tijdelijke invulling van gebieden die een nieuwe functie krijgen.
Download PDF

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media