Sanering en sloop voormalig hoofgebouw Groot Zieken Gasthuis ’s-Hertogenbosch van start

Afvoer sloopafval voornamelijk per schip over Zuid-Willemsvaart

Het traject van asbestsanering en de daaropvolgende sloop van het voormalig hoofdgebouw van het Groot Zieken Gasthuis in het centrum van ’s-Hertogenbosch is van start gegaan. De ontwikkelingscombinatie vof GZG heeft hiertoe opdracht gegeven aan VSM Sloopwerken. Eind november wordt de sloop van de hoogbouw uit de jaren zestig en zeventig aan de Zuid-Willemsvaart en de Tolbrugstraat met een officiële handeling bekrachtigd.

Het minimaliseren van de overlast voor de inwoners van ’s Hertogenbosch, in het bijzonder de direct omwonenden, is een van de belangrijkste aandachtspunten bij de sloop van het voormalig hoofdgebouw. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vindingrijke oplossing zwaar sloopafval per schip via de Zuid-Willemsvaart af te voeren. Hierdoor wordt de eventuele verkeershinder in het centrum door het afvoeren van sloopafval sterk beperkt. De Wijkraad Binnenstad ondersteunt deze methode van afvoer. Alleen licht sloopafval zal per vrachtwagen worden weggebracht. Het puin wordt binnen het terrein op een veilige manier verzameld en afgevoerd.

Planning
Het sloopproces start met de asbestsanering, waarna het voormalige hoofdgebouw daadwerkelijk gesloopt gaat worden. De bebouwing aan de kant van de Zuid-Willemsvaart zal als eerste worden afgebroken. Vervolgens worden de gebouwen aan de achterzijde gesloopt. De gebouwen aan de Tolbrugstraat worden als laatste afgebroken. Hiervoor is gekozen omdat deze gebouwen een overlast beperkende functie hebben. Doordat deze bebouwing als laatste aan de beurt komt, vormt deze tot die tijd een scherm tegen geluid en stof richting de Tolbrugstraat en het Burgemeester Loeffplein. De sloop van het voormalig hoofdgebouw zal naar verwachting eind 2015 voltooid zijn. Direct aansluitend zal vof GZG (AM Real Estate Development en Heijmans Vastgoed) starten met de realisatie van een bijzonder woongebied op dit deel van het GZGterrein.

Transformatie
Met de sloop van deze gebouwen wordt een belangrijke stap gezet in de transformatie van het GZGterrein. Waar nu nog de gebouwen uit de jaren zestig en zeventig staan, komt een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied, dat integraal onderdeel wordt van de binnenstad. De rijksmonumentale gebouwen op het GZGterrein blijven behouden en zijn voorzien van een tijdelijke invulling. Circa 150 ondernemers, waaronder ontwerpers, kunstenaars, architecten en juristen, zijn gevestigd op het terrein.

VSM Sloopwerken is geselecteerd voor de sanering en sloop na een Europese aanbestedingsprocedure. Dit bedrijf staat bekend om zijn duurzame en veilige manier van slopen, waarbij wordt voldaan aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.gzgterrein.nl.

Download PDF

 

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media