Regeerakkoord vereist Deltaplan ouderenzorg. Oproep aan ziektekostenverzekeraars, pensioenfondsen en vastgoedsector

De extramuralisering van 33 procent van de intramurale ouderenzorg uit het Lente-akkoord was al zeer ingrijpend. Het (voorlopige) regeerakkoord maakt er 50 procent van! Intramurale zorginstellingen komen zwaar onder druk te staan.

De uitstekende CIZ registratie van de patiënt categorieën maakt de sector verpleging en verzorging tot een gemakkelijke prooi voor bezuinigende rekenmeesters. Als je echter zorgvuldiger kijkt naar de inhoud van de geëxtramuraliseerde indicaties, dan zie je dat die bezuinigingen niet zo gemakkelijk te realiseren zijn.
De te extramuraliseren Zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 tot en met 4 hebben het verblijfskenmerk “beschut wonen” gemeen. Maar als je verder kijkt zie je bij ZZP 3 en 4 dat naast de wakende wacht voortdurend zorg in de nabijheid moet zijn. Er is vaak sprake van een beginnend verlies van de regie over het leven. Daar leent de thuissituatie zich niet voor. Dat is gewoon te duur, denk alleen maar aan reistijden voor zorg op meerdere momenten per dag.
Voor deze personen is een woning nodig in een geclusterde setting, waar de zorg efficiënt kan worden aangeboden. En als ze daar eenmaal wonen, kunnen ze daar ook blijven bij zwaardere indicatiestelling. Nog voordeliger voor het land, beste rekenmeesters! Klein probleem: die geclusterde woningen zijn er nog niet. Daarom gaan deze mensen in arren moede toch maar naar een kamertje in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Partners worden gescheiden. En in het tehuis moet de betrokkene “huur” betalen voor een kamertje met matige kwaliteit.
En de zorg, wie verleent die eigenlijk? Wordt dat de door de huisarts aangestuurde wijkverpleegkundige? En valt die zorg dan onder de ziektekostenverzekering? Aangevuld met WMO verstrekkingen door de gemeente? Het lijkt er wel op. Het gaat hier alleen wel om kwetsbare ouderen met beginnend regieverlies! Wie behartigt hun belangen in deze bezuinigingsoperatie?

Oproep
Deze ouderen zijn allemaal al jaren klant van een ziektekostenverzekeraar, genieten vaak een aanvullend pensioen van een van de pensioenfondsen en hebben – ondanks het verlies aan AWBZ aanspraken – wel een moreel recht op adequate huisvesting en zorg. Daarom een oproep aan ziektekostenverzekeraars, pensioenfondsen en vastgoedontwikkelaars: kom met een deltaplan om te zorgen voor voldoende betaalbare geclusterde huisvesting voor deze groep (meer dan 80.000 personen!) in combinatie met efficiënte zorgarrangementen. Goed voor de bouw, de pensioenfondsen creëren zekere beleggingen en de ziektekostenverzekeraars kunnen goede regievoerders zijn voor deze klantengroep door het regelen van zorg met een goede prijs kwaliteitsverhouding. Belangstellenden kunnen zich aanmelden: herman.bezemer@am.nl.

Herman Bezemer

AM Health

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media