Wendhorst, Heerde

Voor zorginstelling Viattence ontwikkelde Vitaal ZorgVast* een nieuw thuis met een innovatief zorgconcept op de locatie van het voormalige verpleeghuis Wendhorst in Heerde. Het betreft zorgwoningen voor twaalf woongroepen met elk acht bewoners. In dit geval ouderen met dementie, waarbij de studio’s op de eerste en tweede woonlaag zijn gelegen en de gezamenlijke huiskamers op maaiveldniveau.

Het uitgangspunt voor het concept is: kleinschalig wonen en het realiseren van een woonmilieu dat thuis evenaart. Vandaar de slogan ‘bijna net als thuis’. Ook architectonisch doet Wendhorst denken aan regulier wonen. De twaalf woningen zijn in een hofvorm gebouwd om geborgenheid te creëren. De bewoners slapen dus boven en wonen beneden. De knusse tuin is onderdeel van het wonen waardoor bewoners aangemoedigd worden naar buiten te gaan. De zorgwoningen maken bovendien onderdeel uit van het nieuwe omliggende woongebied waardoor ontmoeting een natuurlijk proces kan zijn. De zorgwoningen zijn gebouwd op het terrein van het vroegere regionale verpleeghuis Wendhorst. Op het vrijkomende deel komen circa zestig particuliere grondgebonden woningen. Het resultaat is een nieuwe leef[1]en werkomgeving voor de bewoners en medewerkers van Viattence én de inwoners van Heerde. Een ‘inclusief’ gebied waar iedereen welkom is. De visie van Viattence over wonen met zorg sluit naadloos aan op onze visie ten aanzien van het creëren van toekomstbestendig en waardevast vastgoed.

BAM Wonen heeft de appartementen gebouwd. Apollo Zorgvastgoed is de eigenaar en verhuurt het gebouw aan zorgorganisatie Viattence. BAM, Viattence en Apollo zijn een samenwerkingsverband voor groot en klein onderhoud aangegaan voor de periode van 25 jaar.

*Dit project is ontwikkeld door de afdeling Senioren en Zorg van Vitaal ZorgVast. Deze afdeling is in 2020 ondergebracht bij AM.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media