Nieuwe Haven

Het is een dynamische plek, ingeklemd tussen bedrijvigheid en de onderwijsgebouwen van InHolland en de TU Delft. AM herontwikkelt een braakliggend terrein aan de Delftse Schie tot een aantrekkelijk woon- en werkmilieu. Inclusiviteit staat voorop: het programma bedient uiteenlopende doelgroepen en de omliggende bedrijven worden nauw bij de planontwikkeling betrokken.

Het is een locatie met geschiedenis: hier stonden ooit de fabrieksgebouwen van aardewerkproducent De Porceleyne Fles. Vanaf 2011 lag het terrein aan het water van de Delftse Schie en de Nieuwe Haven echter braak, na de sloop. AM nam hier positie in en ontwikkelde met stedenbouwkundig bureau De Urbanisten een ambitieus plan voor een speels ensemble van 12 gebouwen, waarvan er enkele onderling verbonden zijn. Het plan sluit aan op de uitgangspunten die de gemeente Delft heeft opgesteld voor de overkoepelende gebiedsontwikkeling Schieoevers-Noord en waarmee 3.500 woningen en 1.250 arbeidsplaatsen aan de stad worden toegevoegd. De kleine 350 woningen die AM realiseert, leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Ze worden in verschillende typologieën gebouwd, bestemd voor uiteenlopende doelgroepen die niet vies zijn van een stoere, levendige woonomgeving: van starters en studenten tot en met senioren. Bijzonder is onder meer het eigentijdse hofje waar bewoners samen wonen rond de gezamenlijke binnentuin; een knipoog naar de verstilde kloostertuin op het terrein van De Porceleyne Fles aan de Rotterdamseweg. Een andere ‘special’ is het appartementengebouwtje aan de Schie dat geheel in houtbouw tot stand komt. Naast de woningbouw is er plaats voor smart tech-bedrijvigheid in het gebied in de vorm van atelier- en bedrijfsruimtes. Een centrale ‘huiskamer’ in het plan zorgt voor ontmoeting, het delen van diensten en versterking van de sociale cohesie.

Het stedenbouwkundig plan kenmerkt zich door een natuurinclusieve inrichting. Het parkeren wordt zoveel mogelijk van straat gehaald, groen krijgt royaal de ruimte – op en rondom de gebouwen, tot en met een pocketpark aan het water aan toe. Regenwater wordt opgevangen en naar waterbergingen geleid in de vorm van wadi’s en vijvers.

De bedrijfsomgeving van het project Nieuwe Haven wordt door AM intensief bij de planontwikkeling betrokken. Zo heeft het overleg met de ‘buren’ van Octatube – bekend van de constructies met staal en glas – ertoe geleid dat hun nieuwe bedrijfsbebouwing aan de zijde van de nieuwe woonbebouwing de centrale entree en een geheel glazen gevel krijgt. Wonen, creativiteit en bedrijvigheid lopen zo op een vloeiende wijze in elkaar over.

De verwachting is dat de definitieve ontwerpen voor de verschillende gebouwen in de eerste helft van 2022 worden afgerond. De presale voor de koopwoningen is voorzien voor het najaar van 2022, met start bouw in 2023.

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media