Het Fries Museum

In 2012 werd het Fries Museum de trotse eigenaar van het nieuwe museumgebouw op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Namens het Fries Museum heeft AM als gedelegeerd opdrachtgever de gehele ontwikkeling van het museum begeleid.

De Friese architect Abe Bonnema liet bij zijn overlijden achttien miljoen euro na om een nieuw museum te bouwen. AM verzorgde het proces- en projectmanagement en nam daarnaast de volledige budgetbewaking en subsidieverantwoording voor haar rekening, evenals de advisering over de selecties, de aanbesteding en de directievoering. Met name de (politieke) besluitvorming en het feit dat er in het project feitelijk sprake was van drie opdrachtgevers was erg uitdagend. Tijdens de bouw is ook besloten om het filmhuis een plek in het nieuwe museum te geven. Deze wijziging is zonder planningsconsequenties en binnen de budgettaire kaders gerealiseerd.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media