Eilanden van Hain

Zaanstad wil een duurzame en klimaatneutrale stad zijn. ‘Een ambitie die alleen bereikt kan worden in nauwe samenwerking met bedrijven, inwoners en organisaties’, aldus de gemeente. Met de gebiedsontwikkeling ‘Eilanden van Hain’ wordt een forse stap in de goede richting gezet. Een bijzonder woongebied, waterrijk en volledig energieneutraal. Met in het proces veel aandacht voor participatie met de omgeving.

Aan de westkant van Krommenie is een terrein van circa 13,8 hectare beschikbaar gekomen voor woningbouw. De voormalige sportvelden van Provily en Slibkuil maken plaats voor circa 235 grondgebonden woningen, een welkome aanvulling op de woningvoorraad van Zaanstad. De gemeente schreef voor deze gebiedsontwikkeling een tender uit, die door AM net voor de zomer van 2018 werd gewonnen. In het gebiedsconcept staan de principes van de karakteristieke oude dorpen in de Zaanstreek centraal. Het grillige patroon van de oude polders komt terug in de waterrijke landschappelijke opzet en de lintbebouwing. De voormalige sportvelden maken plaats voor een eilandstructuur, waarmee het gebied volledig waterbergend is. Ook in de architectuur van de circulair gebouwde woningen wordt teruggegrepen op de oudste huizen en schuren van de streek.

Met de naam van het project verwijst AM naar de cultuurhistorie van de locatie: ’t Hain slaat op de naam van de archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd, nabij de Busch en Dam. Bij de ontwikkeling van het plan heeft AM nauw samengewerkt met Staatsbosbeheer, waardoor toekomstige bewoners volop in de natuur leven. De omringende natuur krijgt een plek tot ín de wijk. Bij de tender heeft, op initiatief van de gemeente, ook een bewonersvertegenwoordiging een stem gekregen in het aanwijzen van de winnaar. Zo krijgt participatie al vanaf het begin vorm en inhoud.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media