Drie Hoefijzers

  • Start 2019
  • Oplevering 2022

Het is een plek met een lange geschiedenis: al in 1538 werd in het hart van Breda een bierbrouwerij gesticht door Hendric van den Corput. Eeuwenlang zou hier het edele gerstenat geproduceerd worden, totdat eigenaar Inbev in 2004 de activiteiten op deze locatie stopzette. AM zag de potentie van de locatie en maakte de start met een ambitieuze gebiedsontwikkeling. Inmiddels zijn de meeste deelprojecten binnen Drie Hoefijzers gerealiseerd en is Breda een hoogwaardig stedelijk woongebied rijker.

Het voormalige brouwterrein Drie Hoefijzers bevindt zich op een interessante locatie: aan weerszijden van de spoorlijn Breda-Tilburg en op loopafstand van de Bredase binnenstad. De transformatie van het gebied is gestart aan de zuidkant van het spoor, waar oorspronkelijk het bier werd gebrouwen. Vanaf 2009 heeft AM hier rondom het Ceresplein en de Oranjesingel 336 appartementen en 37 grondgebonden woningen gerealiseerd. Ook is een aantal karakteristieke bestaande gebouwen herontwikkeld, zoals het voormalige hoofdkantoor van de brouwerij en het Brouwhuis. Zo is een bijzondere combinatie van oud- en nieuwbouw ontstaan, met de oude fabrieksschoorsteen als herkenbaar element in de stad.

Aan de noordkant van het spoor, langs de Stationslaan, werd lange tijd het bier gebotteld. Hier ontwikkelt AM in totaal 270 woningen, eveneens verdeeld over appartementen en grondgebonden woningen. Een veelheid aan doelgroepen vindt hier een nieuwe woning in de koop- dan wel huursector: van starters tot en met gezinnen en senioren. De grote variatie aan woningtypen draagt hier nadrukkelijk aan bij.

Naast de opstalontwikkeling is AM als gebiedsontwikkelaar bij Drie Hoefijzers ook verantwoordelijk voor de complete inrichting van het openbaar gebied. In een nauwe samenwerking met de gemeente Breda worden de verschillende deelplannen bouw- en woonrijp gemaakt. Klimaatadaptatie is een van de thema’s die daarbij bijzondere aandacht krijgt. Het gebied wordt zo ingericht dat regenwater langer wordt vastgehouden. Ook krijgen flora en fauna volop de ruimte. De duurzaamheid wordt ingevuld door alle woningen in Drie Hoefijzers aan te sluiten op een duurzaam stadsverwarmingsysteem van Ennatuurlijk. Ook wordt er volop gewerkt met zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen.

 

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media