De Groote Wielen

  • Start 2003
  • Oplevering 2026

De Vinex-locatie De Groote Wielen straalt op en top ‘Gelukkig Leven’ uit. Niet voor niets is ‘Het Groote Woonplezier’ het dragende thema van de wijk. Een aantrekkelijk woongebied dat – mede door de waterrijke inrichting – kan rekenen op een grote populariteit. AM is vanaf de start in 2001 als gebiedsontwikkelaar hierbij betrokken.

In de eerste fase van De Groote Wielen worden circa 4.300 woningen gerealiseerd, in verschillende deelplannen. Aan elk van deze deelplannen levert AM haar bijdrage. Dat gebeurt in het samenwerkingsverband Hertogbouw, waarin tevens Heijmans Vastgoed, Dura Vermeer Bouw en Hendriks Projectontwikkeling zijn vertegenwoordigd. Bijzonder is dat deze samenwerking in dit consortium zo goed verloopt dat inmiddels ook op andere locaties in de regio projecten gezamenlijk worden opgepakt.

Bij de ontwikkeling van De Groote Wielen vormt de gemeente ’s-Hertogenbosch de belangrijkste partner. Zij heeft het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het woongebied opgesteld. Binnen dat kader leveren de ontwikkelaars hun plannen op. AM ontwikkelt in totaal in de eerste fase circa 400 woningen.

Water is onmiskenbaar het unique selling point van De Groote Wielen. Naast de woonfunctie dient het gebied als ‘watermachine’: een gesloten watersysteem voor milieuvriendelijk waterbeheer. Op allerlei manieren komt water terug in de stedenbouwkundige structuur en de inrichting van de openbare ruimte. Elk deelplan speelt op een eigen manier hierop in: van de eerste woningen die op schiereilanden werden gebouwd tot en met het centrumgebied dat de uitstraling krijgt van een vesting, uitkijkend over de grote waterplas. Stedenbouwkundig bureau SVP bewaakt in overleg met gemeente en marktpartijen de integrale samenhang. Een ander belangrijk kenmerk van De Groote Wielen is de ruime opzet. Deze draagt – in combinatie met de gunstige ligging – zeker bij aan de populariteit van het woongebied op de regionale woningmarkt. Mensen komen hier graag wonen en verhuizen vaak ook door binnen de wijk: ze maken hier een wooncarrière.

De Groote Wielen is een nieuw woongebied met een krachtige eigen identiteit en is daarmee een waardevolle toevoeging aan het geheel van woonmilieus in ’s-Hertogenbosch.

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media