Realisatie woon- en zorgcomplex Nieuw Overbos Heemstede van start

Herontwikkeling naar moderne woningen en voorzieningen in groene omgeving 

De bouw van het woon- en zorgcomplex Nieuw Overbos in Heemstede gaat op 6 november officieel van start. Zorgcentrum Het Overbos maakt plaats voor een modern woon- en zorgcomplex met bijbehorende voorzieningen in een groene setting. Initiatiefnemers voor deze herontwikkeling zijn Stichting Sint Jacob, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Nieuw Overbos zal eind 2014 gereed zijn. De bouw is in handen van BAM Woningbouw Amsterdam.

Deze vernieuwing komt voort uit de veranderende zorgvraag van ouderen. Daarom heeft de eigenaar, stichting Sint Jacob, een prijsvraag uitgeschreven voor de ontwikkeling van een nieuw complex dat bewoners meer onafhankelijkheid en comfort biedt, maar ook in huishoudelijke ondersteuning en zorg kan voorzien. De ontwikkelingsvisie van AM en Syntrus Achmea sloot het beste aan op de gewenste nieuwe woon- en zorgconcepten.

Hét thema van Nieuw Overbos is contact op alle niveaus: fysiek waardoor de accommodatie goed is ingebed in de omgeving, visueel zodat er aangenaam zicht is voor de bewoners en omwonenden en sociaal zodat goed contact wordt gestimuleerd tussen alle mensen die met de zorginstelling te maken hebben. Ook om die reden wordt geïnvesteerd in de uitstraling en de kwaliteit van het landgoed waar de zorginstelling is gehuisvest.

Programma
Voor Stichting Sint Jacob ontwikkelt AM zes groepswoningen met in totaal 42 wooneenheden voor ouderen die zorg en verpleging behoeven, een wijkzorgcentrum met dagopvang en twintig vrije sector huurappartementen voor ouderen. AM ontwikkelt voor Syntrus Achmea 77 vrije sector huurappartementen voor ouderen en een wijkservicepunt met voorzieningen als een restaurant, een serviceshop en een apotheek. Daarnaast worden ruim 200 parkeerplaatsen gerealiseerd, voor het grootste deel in een parkeergarage.

De locatie Nieuw Overbos is ontworpen door Drost + Van Veen architecten in Rotterdam in samenwerking met Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. De realisatie is in handen van BAM Woningbouw, BAM Civiel, BAM Nelis De Ruiter en BAM Milieu.

Sint Jacob
Stichting Sint Jacob is een zorgorganisatie met negen locaties in de regio Zuid-Kennemerland. Bij Stichting Sint Jacob verlenen ongeveer 1500 medewerkers en 600 vrijwilligers zorg en diensten aan circa 1300 cliënten in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Overveen. Cliënten ervaren bij Sint Jacob toewijding en zorgzaamheid. Er is aandacht voor levenservaringen en overtuigingen.

Wie ouder wordt, houdt graag controle over het dagelijks leven. Zelf de dag indelen en bepalen hoe laat er gegeten wordt bijvoorbeeld. Zorg inschakelen op het moment dat dat nodig is, op de plaats die het beste uitkomt. Kortom, zelf de controle over het leven houden. Voor veel ouderen is dat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daarom is het uitgangspunt van Sint Jacob: ouderen hebben en houden de regie over hun eigen leven. Onze kernwaarden daarbij zijn: zorgzaamheid, geborgenheid, toewijding, autonomie en ambitie.

Syntrus Achmea
Syntrus Achmea is een financieel dienstverlener die zorg draagt voor de pensioenen van 3,5 miljoen Nederlanders. Dat gebeurt in opdracht van ruim 80 pensioenfondsen. Syntrus Achmea beheert een vermogen van 60 miljard euro, waarvan ruim 14,5 miljard euro in vastgoed en hypotheken. Daarmee is het bedrijf de grootste vastgoedbelegger in Nederland.

Beleggen, financieren en ontwikkelen van vastgoed voor de beleggingsportefeuilles van Nederlandse pensioenfondsen zijn de kernactiviteiten van het vastgoedbedrijf van Syntrus Achmea. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen de financiële en de maatschappelijke meerwaarde van vastgoed en staan verantwoord rendement, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie centraal.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, beleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Download PDF

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media