Let’s Live: verzorgingshuis nieuwe stijl

Tussen het geheel zelfstandig wonen van ouderen en de opname in een verpleeghuis gaapt in Nederland een grote kloof. Er is dringend behoefte aan een alternatieve tussenvorm. Reden voor AM om het concept ‘Verzorgingshuis nieuwe stijl’ ter hand te nemen. Centraal in onze studie stond de vraag: hoe kunnen we een goed antwoord geven op de vraag van kwetsbare ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en te wonen?

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media