Pré Wonen en AM tekenen intentieovereenkomst Marinehospitaalterrein

Woningcorporatie Pré Wonen en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben de intentieovereenkomst ondertekend voor de afname van een appartementgebouw met 23 appartementen op het Marinehospitaalterrein in Bloemendaal. Deze appartementen zijn bestemd voor de verhuur in het sociale woningbouwsegment. Als onderdeel hiervan wordt voorzien in de huisvesting van Stichting Dol-Fijn, een woongroep voor acht jongeren met een verstandelijke beperking. Het gebouw wordt Turn-Key opgeleverd.

IMG_5126 LRFoto: Nico Broers (links) van Pré Wonen en Ronald Huikeshoven (rechts) van AM ondertekenen de intentieovereenkomst

Marinehospitaalterrein
Het terrein van het voormalige Marinehospitaal wordt komende jaren door AM getransformeerd naar een woonlocatie waar tussen de zestig en negentig woningen gefaseerd ontwikkeld en gebouwd gaan worden. Het betreft een gevarieerd aanbod van eengezins-, twee-onder-kap-, vrijstaande woningen en appartementen. Voor meer informatie over de ontwikkeling van het gebied Marinehospitaalterrein zie www.marinehospitaalterrein.nl.

Over AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, beleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Over Pré Wonen
Pré Wonen is een ondernemende, maatschappelijke organisatie. We bouwen en beheren goede woningen voor mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen. Samen met anderen werken we in onze regio aan vitale en gewilde wijken waar mensen graag en met plezier willen wonen. De kern van de missie van Pré Wonen kan bondig worden geformuleerd als ‘Mensen prettig laten wonen’. Deze simpele doelstelling heeft veel gevolgen. Prettig wonen vraagt om een woning die tegemoet komt aan de wensen van de bewoner. Mensen verschillen, dus moet ook het aanbod divers zijn. Het vraagt ook aandacht voor de leefbaarheid van de buurt en wijk. Prettig wonen gaat immers over mensen. En die wonen niet alleen in huizen, maar ook in een buurt of wijk en daar ook in een sociale context. En wie niet veilig woont, woont ook niet prettig. Dit hele brede gebied rekent Pré Wonen tot haar werkterrein. Werken aan prettig wonen kan nooit alleen. Samenwerking met de gemeenten waar Pré Wonen actief is, is hiervoor nodig. Maar ook samenwerken met bewonersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen en met tal van andere instellingen, instanties en bedrijven.
Download PDF

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media