PPS: Positieve Prikkels tot Samenwerken

Gebiedsontwikkelingen kunnen met publiek-private samenwerking goedkoper, sneller en beter. Vooral partij-selectie en aanbestedingen kosten vaak onnodig veel tijd, geld en energie, die beter kan worden besteed aan snellere woningproductie en meer kwaliteit. Dit concludeert het rapport 'Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen: sneller, beter en goedkoper.'

AM werkte de afgelopen maanden samen aan de publicatie met Deloitte Real Estate & Partnerships, BPD, gemeenten Rotterdam en Utrecht, Van Wijnen, BPD, het ministerie van Binnenlandse Zaken, NVM, de provincie Overijssel en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

De publicatie is een update uit 2008. De hernieuwde PPS-uitgave volgt op de publicatie en oproep ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ in 2008. De partijen besloten tot de nieuwe publicatie omdat een paar maanden na het verschijnen van de vorige de economische crisis uitbrak, en daarmee de  ‘ijstijd’ voor gebiedsontwikkeling.

Samenwerkingen kunnen flexibeler en minder institutioneel, met gezamenlijke prikkels, open boeken en vanuit wederzijds vertrouwen. In deze publicatie staan vele voorbeelden hiervan opgenomen.

Het terugbrengen van aanbestedingskosten en -tijd is een belangrijk thema; partijen ramen de aanbestedingskosten bij gebiedsontwikkeling nu op ongeveer eenzelfde bedrag als de totale winst in de gehele bouwsector. Complexere woningopgaven, vaak met kleinere omvang nopen tot terugdringing van deze kosten. Goede samenwerking tussen publiek en privaat, met gezamenlijk vormgegeven belangen, op een flexibele wijze en met open vizier draagt hieraan bij.

Zes thema’s

Aan de hand van de handvatten uit 2008 en van de lessen uit de crisis, formuleerden de tien initiatiefnemers zes thema’s, drie over partnering en drie over haalbaarheid in brede zin. ‘Om met elkaar nieuwe, andere en succesvolle manieren van ‘polderen in gebiedsontwikkeling (‘polderen in de stad’) te ontdekken en uit te wisselen.’

  • Houd samenwerkingen licht en flexibel: van vaste entiteiten naar arrangementen
  • Blijf alert op aanbesteden: het kan en moet simpeler, sneller en goedkoper
  • Stuur op interactie en gevoel naast inhoud en procedure: van een team van experts naar een expert-team
  • Zet PPS slim in: creëer positieve prikkels tot samenwerking
  • Residueel rekenen: de fictie van een objectieve grondwaarde
  • Maak de investeringen inzichtelijk: haal infrastructuur en gebiedsontwikkeling uit elkaar.

    Lees hier de volledige publicatie: Publiek-private-samenwerking-bij-gebiedsontwikkelingen.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media