Pionier in een weerbarstige groeimarkt

Verandering is de enige constante die we kennen in de vastgoedmarkt. Deze dynamiek geldt in het bijzonder voor het zorgvastgoed. Met de voortgaande vergrijzing en langere levensverwachting groeit de vraag naar huisvesting met verpleging en verzorging. Daarnaast krijgen zorginstellingen steeds meer te maken met marktwerking. Hun vastgoed kan daardoor zowel een springplank als een valkuil vormen. Herman Bezemer is directeur van AM Health. Hij is pionier in een weerbarstige groeimarkt en weet zich paradoxaal genoeg  gesteund door de magere tijden in het ‘reguliere’ vastgoed. “Nú is het moment voor nieuwe vormen van zorgvastgoed.”

Hij heeft ze voor zich uitgespreid, de rapporten van TNO, Alzheimer Nederland en het College Bouw Zorgvoorzieningen. Eenduidig kwantificeren en kwalificeren ze dat we met z’n allen steeds ouder worden, maar dat we daarbij ook structureel meer zorg nodig hebben. Werk aan de winkel voor Herman Bezemer en AM Health, het expert centre van AM dat zich toelegt op het integreren van concept, ontwerp, bouw en financiering van zorgvastgoed. “In 2040 is naar huidige prognoses ruim tien procent van de Nederlandse bevolking ouder dan tachtig jaar. Mensen overleven steeds vaker ziekten die vroeger fataal waren, maar zijn wel aangewezen op aanvullende zorg en diensten aan huis. Daardoor zullen steeds meer ouderen een omgeving moeten vinden waar zorg en verpleging permanent beschikbaar zijn. Het gaat echt om een groeimarkt, elk jaar komen er bijna 30.000 tachtig-plussers bij.”

Babyboomers
De oudere van nu verschilt wezenlijk van de generatie ouderen die in de jaren zeventig en tachtig genoegen namen met een kamer van zestien tot twintig vierkante meter en weinig privacy in een verzorgingshuis. Met de Wet op de bejaardenoorden van 1968 zorgden deze tehuizen tien jaar lang voor de grootste bouwproductie in verzorgingsstaat Nederland. Herman Bezemer: “De oudere van vandaag en morgen is van de naoorlogse babyboom-generatie, is een autonome consument. Dé oudere bestaat niet, maar één ding heeft iedere oudere gemeen: zo lang mogelijk zelfstandig ‘thuis’ blijven wonen. Ook het overheidsbeleid is hierop gericht. Maar zorg aan huis is, nog los van het tekort aan personeel,  al snel onbetaalbaar. Je moet een betaalbare oplossing vinden voor een vorm van ‘thuis wonen’ inclusief diverse treden van zorg: planbare zorg, extra zorg en diensten op afroep en, zoals voor dementerenden geldt, onplanbare zorg en 24-uurstoezicht.“

Senior Living Community
AM Health heeft deze oplossing gevonden in het concept van de AM Senior Living Community. Daarbij wonen ouderen met een zorgbehoefte zelfstandig en tevens bij elkaar in complexen van vijftig tot zeventig eenheden, gecombineerd met andere woonvormen. Lokale zorgaanbieders regelen via een zorgsteunpunt de voorzieningen voor cure en care. Dit concept sluit vooral aan op het sterk toenemende aantal mensen met dementie in ons land. Tussen nu en 2030 zal het aantal dementerenden met meer dan veertig procent toenemen tot ruim 300.000. Dat zijn er zesduizend per jaar! De formule van de Senior Living Community beantwoordt aan de wens van oudere paren om bij dementie van een van hen samen te blijven wonen. Nu betekent dementie veelal een vroegtijdige scheiding: de een blijft zelfstandig wonen, de ander gaat, mits de wachtlijst dat toestaat, naar het verpleeghuis. Bovendien liggen de kosten van dit nieuwe woon- en zorgconcept aanzienlijk lager dan die van verblijf en zorg in het verpleeghuis. AM Health is in samenwerking met de regiokantoren van AM en zorgaanbieders op diverse locaties bezig met het opzetten van dergelijke communities, waaronder in Rotterdam (De Veranda), Den Haag (Leidschenveen) en Drachten.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media