Opschalen van circulair aanbesteden

Circulaire koplopers in de regio Amsterdam ondertekenden woensdag 20 juni een intentieovereenkomst om circulaire aanbestedingen te bekrachten. Dat is een historisch moment want de transitie naar een circulaire economie heeft schaal nodig.

AM is één van de koplopers die samen met andere publieke en private partijen deel heeft genomen aan de community of practice circulair inkopen en aanbesteden. Met de intentieverklaring bevestigen marktpartijen en 32 gemeenten aan leveranciers dat producten en diensten circulair aanbesteed worden. De eerste aanbestedingstrajecten hebben tezamen al een inkoopwaarde van maar liefst 150 miljoen euro!

Beeld 1: De koplopers Circulair Aanbesteden in de regio Amsterdam hebben een circulaire aanbestedingswaarde van 150 op de rol staan.

Circulaire gebiedsontwikkeling

AM wil als gebiedsontwikkelaar en opdrachtgever richting architecten en aannemers een aanjager zijn van een circulaire bouw- en vastgoedsector. Juist die gebiedsschaal is belangrijk omdat je hiermee de schaal en fysieke ruimte hebt om een project anders aan te vliegen. “Met een enkel gebouw kan je de bouwsector niet veranderen, maar met een heel gebied heb je veel meer mogelijkheden”, aldus Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest. Dat is ook de reden dat AM kiest voor een integrale circulaire benadering van de transformatie van de Bijlmerbajes in Amsterdam. Uitgedaagd door de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf heeft AM met 32 partners een Masterplan Duurzaamheid ontwikkeld waarin circulaire uitgangspunten zijn opgenomen. Dit is een belangrijke stap om circulaire woningbouw verder te brengen, in de gebiedsontwikkeling van Bajes Kwartier en daarbuiten.

Circulaire woningbouw vergt op dit moment wel veel onderzoek, zo geeft projectontwikkelaar Steven Hupkens, projectontwikkelaar AM, aan: “We hebben potentieel waardevolle gebouwelementen van de huidige bajes stuk voor stuk laten analyseren op hergebruikmogelijkheden, zijn met de gemeente Amsterdam het lokaal hergebruiken van gft-afval aan het onderzoeken en werken aan materiaalpaspoorten waar studenten van de Hogeschool van Amsterdam een bijdrage leveren”. Ondanks de vele vraagstukken blijft het team van Bajes Kwartier gecommitteerd aan de circulaire ambitie. Er wordt ook veel geleerd van het project. Het is echt het koploperproject van circulaire gebiedsontwikkeling en woningbouw van dit moment. En de eerste lessen worden alweer in nieuwe projecten toegepast. Wickevoort, een wijk van circa 600 woningen in de Haarlemmermeer, wordt ook met circulaire uitgangspunten aanbesteed, zo kondigde Peter Heuvelink aan.

Beeld 2: Van links naar rechts: Steven Hupkens, projectontwikkelaar AM, Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest, Jacqueline Cramer, ambassadeur circulaire economie en trekker van de grootstedelijke uitdaging Circulaire Economie in de Amsterdam Economic Board, Maarten Markus, Projectmanager Duurzaamheid. 

32 Gemeenten gaan circulair

Naast de publieke en private deelnemers aan de Community of Practice hebben maar liefst 32 gemeenten uit de regio Amsterdam zich uitgesproken om circulariteit bij nieuwe inkoop- en aanbestedingstrajecten als uitgangspunt te hanteren. Daarmee wordt een krachtig signaal afgegeven aan marktpartijen. Zo geeft de gemeente Zaanstad aan dat voor een aanbesteding van meubilair een lokale partij is afgevallen omdat deze (nog) geen circulaire producten en diensten kon leveren. Dit geldt in brede zin voor partijen die in de regio actief willen blijven. Om marktaandeel te behouden zullen marktpartijen snel stappen moeten zetten. Een sterk signaal van de overheid met consequenties voor de markt!

Beeld 3: 32 gemeenten hebben de intentieverklaring circulair inkopen en aanbesteden getekend.

 

Maarten Markus is Projectmanager Duurzaamheid bij AM en heeft afgelopen 6 maanden deelgenomen aan de community off practice circulair aanbesteden van de Amsterdam Economic Board. Hij heeft het duurzaamheidsteam van Bajes Kwartier geleid in de tenderfase en werkt de circulaire ambitie nu met datzelfde team uit.

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media