Ontwikkeling eerste deel Stadswerven stap dichterbij

De gemeente en ontwikkelaar OCW (AM, Dura Vermeer en J.P. van Eesteren) hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het eerste deelgebied ‘De Erven’ in Stadswerven. Halverwege 2013 wordt gestart met de bouw.

In De Erven, ten westen van de Haven zuid, komen 240 woningen. Hoe het deelgebied er uit moet komen te zien, hebben gemeente en OCW beschreven in Beeldkwaliteitplan De Erven. De Dordtse binnenstad is als inspiratiebron gebruikt.

De Erven krijgt overwegend laagbouw, het wordt een gevarieerd woongebied met privétuinen, een plantsoen, grote terrassen en een wandelpromenade. Door verschillende bouwhoogten aan de kant van de Beneden Merwede past de woningbouw goed in het stadssilhouet van Dordrecht. Aan de kant van het Wantij komen grote individuele woningen en aan de kade drijvende woningen met een eigentijdse uitstraling. Rondom een plantsoen midden in het gebied ontstaat een autovrij woonmilieu en een intieme woonsfeer.

Wethouder Piet Sleeking: “Dit is een belangrijke stap voor Stadswerven. Met dit beeldkwaliteitplan wordt nu ook zichtbaar de verbinding tussen stadswerven en de Dordtse binnenstad gelegd.”

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media