Onderzoek haalbaarheid woningbouw Haanwijk

Gemeente Woerden en Maatschap Haanwijk gaan onderzoeken of het haalbaar is woningen te bouwen op de locatie Haanwijk in Harmelen. Het gaat om 90 woningen in het gebied tussen de nieuwe westelijke randweg en de Hollandse Kade naast Hofwijk-West; een gebied dat in de ruimtelijke structuurvisie staat aangeduid als woningbouwlocatie. Wethouder Martin Schreurs (namens gemeente Woerden) en directeuren Sander van Oostrum en Alfred Bolks (namens Maatschap Haanwijk) hebben op 11 februari een intentieovereenkomst getekend.

2015-02-11 ondertekening overeenkomst haalbaarheid woningbouw haanwijk (6) (2)

Maatschap Haanwijk (een combinatie van Van Oostrum Ontwikkeling B.V. en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM) wil de locatie een dorpse en landelijke uitstraling geven, passend bij het karakter van het gebied aan de rand van Harmelen. Ook streeft zij naar een zorgvuldige en duurzame inpassing van de Hollandsche Kade. Uitgangspunt is een gevarieerd woningaanbod met een wisselende bebouwing.

Harmelense maat
Wethouder Martin Schreurs (ruimtelijke ontwikkeling): “In Harmelen zijn al geruime tijd geen woningen meer gebouwd. Het is daarom goed te onderzoeken of dit plan haalbaar is en hoe we hiermee tegemoet kunnen komen aan de woonwensen die er in Harmelen leven. Ik vind het daarbij belangrijk dat het plan een ‘Harmelense maat’ heeft. Gezien de locatie moet er zorgvuldig gekeken worden naar de aansluiting bij het landelijke gebied en de bestaande bebouwing.”

Aandacht voor woningbehoefte
Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van deze plannen is een halfjaar uitgetrokken. Daarbij worden fysieke, financiële en maatschappelijke aspecten onder de loep genomen. In het bijzonder is er aandacht voor een goede landschappelijke inpassing, goede verkeersontsluiting, duurzame woonomgeving en consumentgericht bouwen. Speciale aandacht wordt gegeven aan de woningbehoefte in Harmelen en omgeving. Bij het onderzoek worden ook belanghebbenden en belangstellenden betrokken.
Download PDF

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media