Ondertekening plan van aanpak Lisserbroek

Lisserbroek 2040 – Op woensdag 8 juni 2016 hebben marktpartijen (zoals grondeigenaren en vastgoedontwikkelaars), de Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Lisserbroek en de gemeente Haarlemmermeer stappen gezet in de gebiedsontwikkeling voor Lisserbroek door de ondertekening van het ambitiedocument Lisserbroek en het plan van aanpak.

Ondertekening gebiedsontwikkeling Lisserbroek Turfspoor Hoe ziet Lisserbroek er in 20140 uit? Lokatie: RAI Amsterdam. Gemeente Haarlemmermeer.

Ondertekening gebiedsontwikkeling Lisserbroek Turfspoor

Het hele proces is gezamenlijk vormgegeven en de documenten worden dan ook breed gedragen. Zo is het plan van aanpak opgesteld door marktpartijen, bewoners van Lisserbroek, de gemeente Haarlemmermeer en de GEM Lisserbroek (AMVEST, AM en woningcorporatie Ymere). Namens de marktpartijen met grondposities in Lisserbroek binnen Turfspoor nemen de GEM Lisserbroek en BPD namens 10 grondeigenaren deel aan het overleg.

Vier kernwaarden

In het plan van aanpak wordt beschreven op welke manier we gezamenlijk invulling geven aan de  gebiedsontwikkeling in Lisserbroek. Daarnaast staan het proces, de actoren, de rolverdeling en de op te stellen producten beschreven. Het ‘ambitiedocument Lisserbroek’ is het eerste product dat is opgeleverd. Hierin staan bijvoorbeeld de voor de toekomst van Lisserbroek benoemde vier kernwaarden, als kader voor de verdere ontwikkeling van het dorp. De kernwaarden zijn: uitnodigend, natuurlijk verbonden, onbezorgd leven en markante twist. Ook de nieuwe slogan geeft de kernwaarden mooi weer: “Lisserbroek – Parel aan de Ringvaart, verbonden met water en het groene land.Dynamisch polderdorp met hart voor traditie én ruimte voor markante initiatieven. Thuis voor jong en oud, beleef Lisserbroek!”

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media