Ondertekening Bouwenvelop-overeenkomst voor woningen Zuidas door AM

24 mei jongstleden tekenden Dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM de bouwenvelop-overeenkomst voor de ontwikkeling van 197 (voornamelijk middensegment) huurwoningen in Zuidas. De woningen komen aan de Gershwinlaan en Mahlerlaan en worden in 2016 opgeleverd.

 

Tender kavel 11+12 Gershwin Zuidas
In oktober 2012 heeft Dienst Zuidas een tenderprocedure uitgeschreven voor kavel 11+12. Deze procedure was specifiek gericht op het vinden van een marktpartij die het geplan-de programma, met een focus op de realisatie van middensegmentwoningen, kan ont-wikkelen, realiseren, financieren en exploiteren. Voor de verdere ontwikkeling van Zuidas tot een gemengd woon–werkgebied is de bouw van deze woningen in dit seg-ment zeker van belang. De inschrijvingen zijn beoordeeld op vooraf gestelde gunning-criteria. De inschrijving van AM/Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund voldeed hier het beste aan. Op 26 april 2013 heeft Dienst Zuidas dit middels een gunningbesluit gecommuniceerd.

Start ontwikkeling
Met de ondertekening van de bouwenvelop-overeenkomst op 24 mei 2013 markeren partijen de definitieve gunning door de gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas aan de combinatie AM/Bouwinvest. Ook is het de start van de feitelijk ontwikkeling van het project door AM. Naast 197 woningen worden er ook 165 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd. In de plint aan de Mahlerlaan komen commerciële functies die aanvullend zijn op het wonen. Daarbij is ook een kinderdagverblijf gepland.

International workers
Het gebouw Summertime wordt gerealiseerd op de internationale georiënteerde Zuidas. In de verhuur streeft Bouwinvest naar een nationale en internationale mix van huur-ders. Het Expatcenter, het wijksteunpunt Wonen Zuid en ‘Amsterdam Mamas’ hebben AM geadviseerd in programmatische keuzes, uitstraling en benadering van de internati-onale woningzoekenden.

Om het internationale concept ook echt substantieel te laten zijn nemen we het initia-tief om ook andere projecten in Zuid onder te brengen in een platform. Hier is informa-tie te vinden over de woonmogelijkheden en het draagt bij aan de branding en reuring op Zuidas.

Ketenintegratie en samenwerking
Bouwinvest en AM zijn voor dit project een samenwerking aangegaan. Uitvoerende BAM bedrijven zoals Woningbouw, Civiel, Energy Solutions, Mobiliteit en Go-park leveren een belangrijke bijdrage aan het integreren van duurzame kennis en daadwerkelijke maak-baarheid. Ook het toekomstige onderhoud wordt hierin meegenomen. De adviseurs DSP en Search Consultancy versterken het team met specifieke kennis. Architectbureau SeARCH heeft die kennis voorzien van een bijzonder en integraal ontwerpconcept dat een toevoeging zal zijn aan het milieu en de ambities van Zuidas.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planpro-ces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwali-teitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Download PDF

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media