Officiële handeling realisatie acht stadswoningen in laatste fase Drie Hoefijzers Zuid

Drie Hoefijzers fase 2 staat in de startblokken

Donderdag 9 juli geven AM en Bouwbedrijf van Grunsven het startsein voor de bouw  van acht stadswoningen uit de laatste fase ‘Wonen aan de Oranjesingel’ van Drie Hoefijzers te Breda. Het betreffen acht royale stadswoningen in vier verschillende typen. De feestelijk handeling zal plaatsvinden op de bouwlocatie in het bijzijn van de betrokken partijen en de trotse kopers. Alle woningen zijn inmiddels verkocht.
Oranjesingel

Drie Hoefijzers wordt gerealiseerd op het voormalige brouwerijterrein aan de rand van het centrum. Het terrein wordt getransformeerd tot een bruisend woon-, werk- en verblijfsgebied met een stedelijke uitstraling. Op deze plek zijn enkele karakteristieke monumenten, waaronder het voormalig hoofdkantoor van de brouwerij en het brouwhuis met de markante fabrieksschoorsteen, behouden en hebben een nieuwe bestemming gekregen. Als de woningen aan de Oranjesingel opgeleverd zijn, is het gebied aan de zuidzijde zo goed als voltooid. Alleen aan het oude Brouwhuis wordt momenteel nog hard gewerkt en achter het oude hoofdkantoor blijft de mogelijkheid bestaan een plan te ontwikkelen.

Drie Hoefijzers fase 2
Met de naderende voltooiing van fase 1 zal AM de ontwikkeling van Drie Hoefijzers voortzetten aan de verlengde Stationslaan (ten noorden van het spoor) waarvoor binnenkort het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. Met de ontwikkeling van fase 2 van Drie Hoefijzers krijgt Via Breda er een nieuwe levendige buurt bij die de brug slaat naar de binnenstad.

Hier verrijst de komende jaren een nieuwe wijk waarmee Via Breda een nieuwe fase in gaat. Er wordt tegemoet gekomen aan de grote de vraag naar wonen in de stad. Wonen in het stadscentrum is populair bij alleenstaanden en jongeren en in toenemende mate bij gezinnen met kinderen. In het gebied aan de verlengde Stationslaan wordt “Leven met een lach” het motto. Verschillende woonsferen zullen hier tot uiting komen; stedelijke appartementen in hoogbouw bij het Faamplein, statige herenhuizen aan de Stationslaan en in de luwte woonhofjes met een speeltuintje. De exacte invulling met het soort woningen zal de komende maanden bepaald worden met de toekomstige bewoners. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.driehoefijzers.nl

Over AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Download PDF

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media