Officiële handeling in ontwikkeling Park Zwanenberg

‘Snoepen van het Oss van Morgen‘

Oss, 7 januari 2014 – Vandaag is met het verrichten van een officiële handeling gestart met de sloop van de hoogbouw van het voormalige ziekenhuis in Oss. Woningcorporatie BrabantWonen en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM ontwikkelen op deze centrale locatie Park Zwanenberg, als onderdeel van het multifunctionele gebied Het Oss van Morgen.

_EZ15209LR1

De Osse jeugdburgemeester Daan van Hooft las een prachtig gedicht voor waarin hij samen met de aanwezigen afscheid nam van het verleden, maar vooral ieders blik richtte op de toekomst. ‘Vandaag nemen we happen uit de tijd, een tijd die goed voor ons is geweest en ons heeft verrast. Vandaag nemen we happen uit het verleden, een verleden dat we warm opslaan in ons geheugen en hart. Vandaag nemen we brokken verleden tijd, als bouwsten voor morgen. Vandaag snoepen we al een beetje, van het Oss, van morgen.’

Wethouder Hendrik Hoeksema, Harrie Windmüller (algemeen directeur BrabantWonen) en Wilco van den Ban (directeur AM Zuidwest) voegden vervolgens de daad bij het woord. Ze namen onder begeleiding van sloopbedrijf Gubbels afscheid van het oude ziekenhuis en gaven er de officiële start van Park Zwanenberg voor terug.

De start bouw van Park Zwanenberg is voorzien direct na de zomervakantie. Het wordt een een fijne en vooral groene wijk waar plaats is voor wonen, leven en welbevinden. In een parkachtige setting worden ruim 100 koopwoningen gerealiseerd: (vrijstaand) geschakelde woningen, tweekappers, bungalows en rijwoningen. Belangstellenden zijn vanaf september 2013 via social media en klantenpanels actief betrokken bij het ontwerp van de koopwoningen. Het woningaanbod zal dan ook toegesneden zijn op de diverse woonwensen die de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen. In het voorjaar zal worden gestart met de verkoop.

Het ziekenhuis mag dan verhuisd zijn, er komt een prima voorziening voor in de plaats: Gezondheidscentrum Oss. De karakteristieke ziekenhuiskapel maakt straks volwaardig deel uit van het nieuwe gezondheidscentrum. Op de hoek van de Joannes Zwijsenlaan en de Doctor Saal van Zwanenbergsingel verrijst een smaakvol appartementengebouw met sociale huurwoningen.

BrabantWonen
BrabantWonen is een open en klantgerichte organsiatie met een lokale voortrekkersrol op het gebied van wonen-zorg-welzijn. Wij werken hierbij gelijkwaardig samen met klanten en partners. BrabantWonen staat dichtbij klanten en is actief aanwezig in buurten en wijken. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeren naar vermogen, gebaseerd op een duurzaam verdienmodel.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.
Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media