Mixed Zones: Prototyping superplinten

Gebouwen met goed ingevulde plinten zorgen voor meer beleving. Daarnaast dragen ze bij aan de herkenbaarheid van een dynamisch functionerend gemengd-stedelijk gebied. Bewoners en gebruikers ervaren een echt thuisgevoel. Vanuit de overtuiging dat gebouwen meer zijn dan een opsomming of een droge stapeling van functies alleen, stelt AM in samenwerking met STIPO, schrijvers van het boek ‘The City at Eye Level’ en heren 5 architecten een toolbox samen voor de Mixed Zone: ‘Prototyping Superplinten’.

Waarom de term Superplinten?

Met de toenemende groei van de stad neemt de druk op het benodigd aantal voorzieningen toe. Terwijl de behoefte aan retail in de plint afneemt, neemt de behoefte aan productieve bedrijvigheid en parkeergelegenheid in de plint juist sterk toe. Dit heeft tot gevolg dat de benodigde functies niet meer passen in één traditionele plint op de begane grond en een parkeerbak in de kelder. Wij introduceren daarom superplinten, omdat hoogte en een stapeling van benodigde functies de sleutel is tot het maken van een goed functionerende Mixed Zone.

Het doel is in het najaar van 2020 een praktisch én inspirerend handboek te hebben, dat helpt om tot levendige en goed functionerende Mixed Zones te komen in ontwikkelingen waar wonen sterk gemengd wordt met productieve bedrijvigheid en andere voorzieningen. De toolbox is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken wat de kansen en de uitdagingen zijn bij het realiseren van intensief gemengde plinten. Superplinten zijn plinten die zowel levendig en aantrekkelijk zijn maar ook technisch en functioneel goed in elkaar steken vanuit het oogpunt van de gebruiker en de beheerder.

 

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media