Marktpartijen introduceren Toolkit Duurzame Winkelcentra

Ahold Real Estate & Construction, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, Corio Nederland, Grontmij Vastgoedmanagement en SCM Europe hebben de Toolkit Duurzame Winkelcentra ontwikkeld. Dit is een praktisch instrument voor gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, retailers en bouwbedrijven om winkelcentra duurzaam te ontwikkelen, realiseren en exploiteren. De betrokken partijen verwachten met deze toolkit structureel bij te dragen aan de verduurzaming van bestaande en nieuwe winkelcentra in Nederland.

“Waar duurzame woningen en kantoren vandaag de dag al gemeengoed zijn, staat de winkelmarkt nog voor een inhaalslag ten aanzien van dit thema”, stelt Bart Kuil, directeur AM Real Estate Development en voorzitter van de stuurgroep Toolkit Duurzame Winkelcentra. “Steeds meer partijen zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid in winkelvastgoed een noodzakelijke voorwaarde wordt, in termen van waardeontwikkeling, kostenbesparing, verscherping van wet- en regelgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom heeft AM het initiatief genomen voor de toolkit en hebben diverse partners zich hierbij aangesloten. Dit heeft geresulteerd in handvatten vanuit diverse disciplines om de ambitie van de realisatie van duurzame winkelcentra waar te maken.”

De Toolkit Duurzame Winkelcentra biedt gemeenten, beleggers, retailers, ontwikkelaars en bouwondernemingen de mogelijkheid om vanuit een gezamenlijke visie op duurzaamheid structureel te gaan werken aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzaam winkelvastgoed. De toolkit geeft inzicht in de investeringskosten en terugverdientijden van diverse maatregelen die de duurzaamheid bevorderen, waarbij ook besparingen op huisvestingslasten en mogelijke waardeverhogende effecten van het winkelvastgoed aan bod komen. Dit instrument sluit naadloos aan op BREEAM-NL, de meest complete en gecertificeerde methodiek voor het meten van duurzaamheid van gebouwen.

De toolkit duurzame winkelcentra, die in boekvorm verschijnt, wordt onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de partners uitgegeven door Æneas, uitgeverij van vakinformatie.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media