Klant als medeontwerper van wonen op Marinehospitaalterrein Overveen

Nog dit jaar definitief stedenbouwkundig plan en ontwerp bestemmingsplan

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en de gemeente Bloemendaal zetten een volgende stap in de ontwikkeling van het Marinehospitaalterrein in Overveen. In samenspraak met omwonenden zullen nog dit jaar een definitief stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een ontwerp bestemmingsplan tot stand komen. Om optimaal tegemoet te komen aan de wensen van toekomstige bewoners en omwonenden zal AM onder meer crowdsourcing inzetten, zodat belangstellenden mee kunnen ontwerpen aan wonen op het Marinehospitaalterrein.

Met crowdsourcing kunnen belangstellenden via een webenquête hun woonwensen kenbaar maken, zodat zowel de planopzet als de woningontwerpen zoveel mogelijk kunnen worden afgestemd op de vraag. AM hanteert deze methode al meerdere jaren met succes door de toepassing van social media en internetsites zoals Funda en Google. Na afronding van de enquête worden serieus geïnteresseerden uitgenodigd voor woonwensengesprekken, waaraan ook de betrokken stedenbouwer en architect zullen deelnemen.

Klankbordgroep
Het schetsontwerp voor het Marinehospitaalterrein is vorig jaar vastgesteld door het college van Bloemendaal. Voor het ontwerp zijn intensieve gesprekken gevoerd met de klankbordgroep, die ook in het vervolgtraject bij het plan betrokken blijft. Bij het bepalen van het aantal te ontwikkelen woningen is in het schetsontwerp uitgegaan van het geldende bestemmingsplan, waarin ruimte is voor zestig tot negentig woningen. Het schetsontwerp biedt ruimte aan een breed woningaanbod van appartementen, vrijstaande-, twee-onder-een-kap- en rijwoningen.

Meer informatie is te vinden op www.marinehospitaalterrein.nl. Volgens planning zal de webenquête in mei 2013 op deze site beschikbaar zijn. Belangstellenden kunnen zich nu al inschrijven en zullen dan op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media