Inventariseren woonwensen voor nieuw woonplan Waalsprong Nijmegen

AM heeft het initiatief genomen woonconsumenten vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van Groot-Oosterhout, een nieuw woonplan in de Waalsprong in Nijmegen. Met de gemeente zijn, na de ontvlechting van de grondexploitatiemaatschappij, afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Waalsprong. AM blijft als planontwikkelaar actief betrokken bij het uitbreidingsplan ten noorden van Nijmegen en zet zich in binnen de gestelde kaders plannen te ontwikkelen die in alle opzichten voldoen aan de regionale marktvraag.

De vroegtijdige betrokkenheid van woonconsumenten is om die reden van groot belang. Door de toepassing van crowdsourcing krijgen woonconsumenten de kans zich uit te spreken over nieuwe woonplannen en kunnen zij daarnaast aangeven wat hun persoonlijke wensen zijn. Geïnteresseerden kunnen zich registreren op www.groot-oosterhout.nl, waarna ze de komende weken worden meegenomen in een gezamenlijk ontwikkeltraject. Met crowdsourcing consulteert AM via internet een grote groep mensen over de invulling van woonplan Groot-Oosterhout. Door de woonwensen helder te definiëren en concrete afwegingen te maken tussen de verschillende mogelijkheden, geeft de klant inzicht in zijn behoeftes. Met de uitkomsten van deze methodiek en door de dialoog te zoeken met toekomstige bewoners slaagt AM erin klantgericht te ontwikkelen en woonplannen op maat te realiseren. De planning is dat de eerste bewoners in 2015 hun intrek nemen in Groot-Oosterhout.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media