Intentieovereenkomst voor ontwikkeling nieuw woongebied Nieuw-Vennep West

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Haarlemmermeer en de Samenwerkende grondeigenaren Nieuw-Vennep West

Gemeente Haarlemmermeer en de Samenwerkende grondeigenaren Nieuw-Vennep West hebben op woensdag 6 juni een intentie-overeenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West. Het doel is om binnen een half jaar gezamenlijk te onderzoeken of en zo ja hoe dit gebied ontwikkeld kan worden. In het geval dit positief uitpakt, wordt aansluitend de woningbouw op deze locatie versneld tot uitvoering gebracht.

Bij de ondertekening waren de wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Adam Elzakalai en Tom Horn, aanwezig en de directies van de Samenwerkende grondeigenaren.

Haarlemmermeer is blij met de ontwikkeling. Wethouders Adam Elzakalai en Tom Horn: “Nieuw-Vennep West is een interessante woningbouwlocatie in Haarlemmermeer. Omringd door groengebieden, zoals Park21, en een goede ontsluiting met diverse uitvalswegen. De locatie draagt ook significant bij aan het versnellen van de woningbouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam. Door de samenwerking tussen grondeigenaren en de gemeente ontstaat de kans om de gewenste schaalsprong te maken en een nieuwe gebiedsontwikkeling tot stand te brengen.”

Directeur Peter Heuvelink van AM Noordwest namens de samenwerkende grondeigenaren Nieuw-Vennep West: “Wij hebben samen de intentie om ervoor te zorgen dat er binnen een aantal jaar gestart wordt met de bouw van nieuwe woningen in een duurzaam gebied waarin mensen met plezier willen wonen en verblijven.”

Nieuwe gebiedsontwikkeling

De locatie Nieuw-Vennep West ligt in de gemeente Haarlemmermeer bij de bestaande kern Nieuw-Vennep. Het gebied van bijna 300 hectare is tot kansrijke locatie benoemd om te ontwikkelen tot een aantrekkelijk, goed bereikbaar en duurzaam woon- en verblijfsgebied in Haarlemmermeer-West. Nieuw-Vennep West heeft een uitdagende wateropgave, biedt kansen voor het creëren van verschillende ontspannen woonmilieus, een gebiedseigen identiteit en wordt ingebed in zowel landschap als stedelijk weefsel. Het gebied grenst aan Getsewoud met ten westen Beinsdorp aan de Ringvaart.

In het komende halfjaar gaan gemeente Haarlemmermeer en de Samenwerkende grondeigenaren Nieuw-Vennep West op basis van deze overeenkomst en een Plan van Aanpak met elkaar aan de slag. Doel is om op hoofdlijnen zicht te hebben onder welke uitgangspunten en randvoorwaarden hier versneld een woongebied gerealiseerd kan worden.

Samenwerkende grondeigenaren Nieuw-Vennep West bestaat uit: gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, institutionele vastgoedbelegger Bouwinvest, Rotij (een samenwerkingsverband van Roosdom Tijhuis

Beeld: Locatie Nieuw-Vennep West (zie blauw kader)

Onderschrift bij foto: v.l.n.r. Allard van Spaandonk, bestuurder Bouwinvest, wethouder Tom Horn, gemeente Haarlemmermeer, Martin Campanje,directeur Roosdom Tijhuis, Nicole Maarsen, diercteur Syntrus Achmea, Harm Janssen, directeur BPD regio Noord-West, Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest, Gerrit Verwelius, directeur Verwelius Bouwen en  wethouder gemeente Haarlemmermeer Adam Elzakalai

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media