Innovatief concept ‘De gezondste wijk van Nederland’ als uitkomst van AM Health Hero Challenge op Provada Live

Gebiedsontwikkelaar AM heeft met een multidisciplinair expertteam in een pressure cooker van twee dagen een innovatief nieuw concept voor gezond leven in de stad ontwikkeld. Met het concept ‘De gezondste wijk van Nederland’ zetten de gemeente Breda en AM de fysieke en mentale gezondheid centraal. Het concept is bedacht voor en krijgt invulling in een nieuwe wijk op het Hero-terrein in Breda. Niet alleen lokt de fysieke omgeving hier gezond gedrag uit, ook beloont en stimuleert een community gezond gedrag bij de bewoners. Hiermee versterkt AM haar positie als maatschappelijk betrokken ontwikkelaar en geeft zij een stevige impuls aan haar kernthema ‘Healthy Urban Living & Working’. Het resultaat van deze AM Health Hero Challenge werd op dinsdag 3 november om 14.00 uur bekend gemaakt tijdens de Provada Live sessie ‘Health Hero Challenge’.

Impuls aan gezond leven in de stad

De vraag die bij de Challenge centraal stond was: ‘Wat als we een nieuw gezondheidsconcept ontwikkelen dat verder gaat dan de tekentafel en daadwerkelijk implementeerbaar is in een gebiedsontwikkeling van AM en op die manier bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners?’  Als testlocatie viel de keuze op het terrein van de voormalige Hero-fabriek in Breda. Niet alleen omarmt de gemeente Breda het thema gezond leven in de stad, juist op deze locatie kan het concept ook nog vanaf het begin van het ontwerpproces en de gebiedsmarketing worden meegenomen.

Drie elementen voor ‘De gezondste wijk van Nederland’

Het concept ‘De gezondste wijk van Nederland’ houdt rekening met drie elementen. Allereerst dient de fysieke omgeving steeds gezond gedrag uit te lokken. In het ontwerp moet gezond gedrag de makkelijke en leuke optie zijn. Denk aan parkeerplekken op afstand van de woning, waardoor de fiets pakken sneller en slimmer is. Ten tweede zal de nieuw op te richten community toekomstige bewoners ondersteunen en belonen in hun gezonde gedrag. Gezond gedrag wordt gestimuleerd via ontmoeting op een online (website) en offline platform (ontmoetingsplek in de wijk). Ten derde kiest AM met dit concept ook voor een intensievere en langduriger betrokkenheid bij de wijk.

Health Hero team

Het Health Hero team bestaat uit marketeer Hildegard Assies, gedragseconoom Eva van den Broek, volksgezondheidsonderzoeker Mariëlle Beenackers, econoom Edwin Gulickx (Directeur Rebel Group)   en staat onder leiding van teamcaptain Stef Weekers (eigenaar Urban Matter Concepts). In het voorjaar van 2020 werkten zij, onder leiding van Rinske Brand, grondlegger van de Health Hero Challenge en eigenaar van BRAND The Urban Agency, in twee dagen verschillende ideeën uit. Uiteindelijk kwam dit concept als winnaar uit de bus. Vanuit AM is Nils Bonder, manager Healthy urban living, betrokken.

Vervolg

AM gaat samen met Rinske Brand en Stef Weekers het ontwikkelde concept verder uitwerken richting implementatie in Breda. Ook heeft zich een aantal belangstellende partijen spontaan gemeld het concept verder vorm te geven. Daarnaast krijgt de community vorm. In eerste instantie zijn AM en de gemeente Breda hierin betrokken. Belangstellenden kunnen zich melden bij nils.bonder@am.nl.

Health Hero Challenge I dinsdag 3 november, 14.00 uur Provada live

Nils Bonder, manager Healthy Urban Living bij AM, sprak op dinsdag 3 november om 14.00 uur twee leden van het expertteam van de Health Hero Challenge, namelijk Rinske Brand en Edwin Gulickx over de ontwikkeling van het innovatieve gezondheidsconcept als resultaat van de tweedaagse pressurecooker. Wabe van Enk, hoofdredacteur PropertyNL had de sessie begeleidt. De sessie was te volgen op de site van Provada Live: https://www.provada.nl/nl/programma/view/108/health-hero-challenge.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media