Hilde Blank benoemd tot directeur van AM Concepts

'Versterking conceptuele kracht AM bij nieuwe gebiedsconcepten’.

Hilde Blank is per 1 januari 2017 benoemd tot directeur van AM Concepts. In deze hoedanigheid gaat zij leiding geven aan deze discipline met inhouse stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten van AM. Met de komst van Hilde Blank zal AM zich nog nadrukkelijker positioneren als gebieds- en vastgoedontwikkelaar die op basis van vernieuwende ruimtelijke concepten meerwaarde biedt aan gemeenten, beleggers en andere samenwerkingspartners.

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: “Met Hilde Blank halen we inhoudelijke en conceptuele kennis en ervaring in huis met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat zij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het verder ontwikkelen van vernieuwende gebiedsconcepten op actuele thema’s als kwaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en nieuwe stedelijkheid. Conceptuele kracht bij het ontwerp van gebieden en gebouwen is een belangrijke pijler van AM. Hilde Blank gaat eraan bijdragen dat wij onze publieke en private partners hiermee nog beter van dienst gaan zijn.”

AM kiest met de komst van Hilde Blank voor een directeurschap volgens het Rijksbouwmeestermodel, waarbij zij zich vanuit haar functie als directeur / eigenaar van BVR Adviseurs voor een periode van drie jaar aan AM verbindt. Hilde Blank: “AM biedt mij de kans om de nationale transitieopgaven te vertalen naar de lokale en regionale praktijk. Ik kijk ernaar uit om nieuwe gebiedsconcepten met AM concreet tot uitvoering te brengen en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren”. BVR adviseurs is een strategisch ontwerpbureau, gespecialiseerd in complexe ruimtelijke vraagstukken.

Hilde Blank volgt Mariet Schoenmakers op als directeur AM Concepts. Mariet Schoenmakers nam in 2016 afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Over Hilde Blank

Ir. Hilde Blank studeerde Bouwkunde aan de TU Delft met specialisatie Stedenbouw. Haar werkzaamheden variëren van het opstellen van integrale en strategische toekomstvisies tot concrete gebiedsgerichte ontwerpen, voorzien van een ontwikkelings- of realisatiestrategie. De ontwerpbenadering en ontwerpend onderzoek staan centraal in haar werk. Ze is bekend van haar integrale aanpak via werkateliers met ondernemers, initiatiefnemers en andere gebiedspartijen. Hilde Blank is lid van het O-team, de SER Noord Nederland en van het Begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media