Herontwikkeling wijk- en stadsdeelcentra met woningen en voorzieningen tot hart van Suburbia

Veel wijk- en stadsdeelcentra zijn verouderd en kampen met structurele leegstand. Dit biedt de mogelijkheid om deze gebieden nieuw leven in te blazen als een centrale plek voor ontmoeting en beleving voor de omliggende wijken. Dit krijgt vorm door woningen, horeca, leisure, maatschappelijke voorzieningen en werkunits toe te voegen. Hierdoor krijgen de wijk- en stadsdeelcentra veel meer een verzorgende functie en ontmoetingsplaats voor de bewoners. Ook wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote behoefte aan stedelijke woonmilieus en vergroten de bewoners hun bestedingen, waardoor minder sprake is van leegstand. Dit zijn de belangrijkste conclusies van Bureau Stedelijke Planning, dat in samenwerking met AM en Syntrus Achmea Real Estate & Finance onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van wijk- en stadsdeelcentra.

Grote behoefte stedelijk wonen bij jongeren en ouderen

Nederland kent de komende jaren een grote woningbehoefte. Op uitleglocaties, maar vooral ook op binnenstedelijke plekken. In de komende 15 jaar is er behoefte aan 430.000 woningen in een stedelijk woonmilieu nabij voorzieningen. De stedelijk woningbehoefte is vooral zeer groot onder jongeren. Maar omdat het aantal ouderen in de komende periode sterk toe zal nemen komt een groot deel van de toekomstige vraag naar stedelijke woningen vanuit deze doelgroep voort. De plek waar traditioneel de meeste levendigheid en voorzieningen te vinden zijn, zijn de centra van steden. De binnensteden en aangrenzende wijken bieden echter onvoldoende ruimte om deze behoefte te huisvesten. Wijk- en stadsdeelcentra vormen een goed alternatief voor het opvangen van de stedelijke woningvraag.

Verminderen winkelleegstand

De ontwikkeling van woningen in wijk- en stadsdeelcentra vergroot het bestedingspotentieel waardoor de winkelleegstand afneemt. Met name als gevolg van e-commerce is deze in dit soort ondersteunende winkelcentra vaak hoog. De ontwikkeling van woningen in combinatie met horeca, leisure, werkunits en maatschappelijke voorzieningen leidt tot levendigheid en heeft een hefboomwerking voor de bestedingen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de toekomstbestendigheid van deze gebieden.

Met het bundelen van de kennis en expertise wordt de herontwikkeling wijk- en stadsdeelcentra haalbaar

Bureau Stedelijke Planning heeft een instrumentarium ontwikkeld om wijk- en stadsdeelcentra te selecteren die in aanmerking komen voor herontwikkeling. Daarnaast heeft het bureau expertise opgebouwd voor de herontwikkeling van deze gebieden. AM heeft in de praktijk als gebiedsontwikkelaar enkele wijkwinkelcentra getransformeerd tot een nieuw kloppend hart van suburbia zoals de Banne en Waterlandplein in Amsterdam. Syntrus Achmea ziet vanuit haar duale verantwoordelijkheid om financieel en maatschappelijk rendement te behalen kansen om namens haar klanten langjarig in dit soort gebieden te investeren. Daarbij ziet zij de transformatie van wijkwinkelcentra naar levendige wijkcentra als belangrijkste pijler van de herontwikkelingsopgave.

Klik hieronder voor het pdf van het rapport.

Hart van Suburbia

Bekijk hier de video van de bijeenkomst ‘Hart van Suburbia’ in samenwerking met PropertyLounge:

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media