Haag Wonen en AM bundelen krachten met langjarige strategische samenwerking

Woningcorporatie Haag Wonen en gebiedsontwikkelaar AM hebben een convenant gesloten om de komende jaren samen te werken op verschillende herstructureringslocaties van Haag Wonen in Den Haag. Daarnaast zal AM zich inspannen om op andere locaties in de stad sociale huurwoningen toe te voegen voor Haag Wonen. Het doel is om samen garant te staan voor meer sociale huurwoningen, een betere balans in de stad tussen sociale huurwoningen en (middel)dure huur- en koopwoningen, het toevoegen van nieuwe woonproducten en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.

Fotobijschrift v.l.n.r.: Annemarie Jol, adjunct-directeur AM Zuidwest en Kirsten Dubbelman, Manager Vastgoed Haag Wonen

Kirsten Dubbelman, Manager Vastgoed Haag Wonen: “Wij willen meer, betere en duurzame betaalbare woningen in Den Haag en de leefbaarheid in onze wijken verbeteren. Wij zien AM als een van de geschikte partijen om die ambitie met ons te verwezenlijken. Met deze samenwerking kunnen we een mooie bijdrage leveren aan onze prestatieafspraken met de gemeente Den Haag.  Door onze kennis en expertise te bundelen, vergroten we onze kansen en executiekracht”.

Annemarie Jol, adjunct-directeur AM Zuidwest: “Met deze samenwerking maken we een betekenisvolle stap om de inclusieve stad als stadspartner van Den Haag meer handen en voeten te geven. We verwachten daarom veel van elkaars kennis en kunde te gaan leren om samen nieuwe kwalitatieve leefomgevingen te maken waar gewoond, gewerkt, gewinkeld en gerecreëerd wordt. We willen een goede balans zoeken tussen wonen, werken, ontspannen, commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen, parken en pleinen. We zien erg uit naar de samenwerking”.

Samen aan de slag om te herstructureren

De samenwerking betekent dat een deel van het vastgoed van Haag Wonen wordt geherstructureerd en verdicht. Hiermee willen Haag Wonen en AM woongebieden creëren met een goede balans tussen sociale huurwoningen en (middel)dure huur- en koopwoningen. Daarnaast zal AM zich inspannen om op andere locaties in Den Haag sociale huurwoningen aan de vastgoedportefeuille van Haag Wonen toe te voegen en door het ontwikkel- en afzetrisico te dragen van het (middel)dure huur- en koopsegment.

Inclusieve stad volgens AM voor Den Haag

De herstructurering van veelal stedelijk gelegen corporatiecomplexen sluit naadloos aan bij de missie van AM om inspirerende en duurzame leefomgevingen te bedenken en te ontwikkelen. AM zet hierbij haar kennis, kunde, ervaring en trackrecord in op het gebied van concept- en gebiedsontwikkeling, welke zal leiden tot het realiseren van kwalitatieve leefomgevingen voor de stad Den Haag. Daarnaast gelooft AM dat aantrekkelijke, leefbare steden inclusieve steden zijn voor iedereen. Met dit convenant komt deze zienswijze een stap dichterbij omdat er een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan het grote tekort aan alle woonsegmenten in de stad.

Over Haag Wonen

Haag Wonen is een puur Haagse woningcorporatie die staat voor goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Haag Wonen verhuurt passende, betaalbare en goed onderhouden woningen. Samen met haar bewoners en samenwerkingspartners werkt Haag Wonen aan goed en duurzaam wonen. Zodat een huis ook echt een thuis kan zijn. Haag Wonen is in 2018 gestart om in tien jaar 10.000 woningen te verbeteren en verduurzamen én 1.000 sociale huurwoningen extra te verhuren. Haag Wonen streeft daarbij naar een ongedeelde stad, waarin je portemonnee niet bepaalt in welke buurt je woont.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living  & working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media