Grote belangstelling online verkoop 32 woningen in gebiedsontwikkeling Laakse Tuinen in Vathorst, Amersfoort

Amerstaete 3 VOF (een samenwerking van AM, BPD en Dura Vermeer Bouw Hengelo) is gestart met de verkoop van 32 woningen in het nieuwbouwproject Laakse Tuinen (Tuin 3A) in Vathorst, Amersfoort. De belangstelling voor de woningen is groot. Bijna alle woningen zijn onder optie geplaatst dan wel verkocht. Met Laakse Tuinen wordt invulling gegeven aan de laatste gebiedsontwikkeling in de Laakzone.

 

Groen stedelijk karakter

De wijk Vathorst is gelegen in Amersfoort aan de noordzijde van de Rijksweg A1. Het deelplan Laakse Tuinen is gesitueerd in het uiterste noordwesten van Vathorst en grenst aan het water van De Laak en het nieuw te realiseren groen van het Westerpark. In het door West 8 ontworpen plan is veel aandacht voor duurzaamheid, beeldkwaliteit en wooncomfort. Het plan krijgt een groen, stedelijk karakter en bestaat voor een groot deel uit eengezinswoningen met ruime voortuinen, verhoogde entrees en/of extra verdiepingshoogte. Het wordt een wijk met statige huizen, brede lanen, veel groen en water, geïnspireerd op klassieke stadswijken als Hillegersberg in Rotterdam. Het ontwerp van de woningen van Amerstaete 3 VOF komt van Mulleners & Mulleners Architecten.

Meest duurzame wijk in Vathorst

Het stedenbouwkundig plan van Laakse Tuinen omvat 850 woningen en 115 vrije kavels. Vanuit het samenwerkingsverband Amerstaete 3 VOF worden door AM verspreid over de Tuinen 1 tot en met 3, 129 energieneutrale eengezinswoningen (EPC ≤ 0; er wordt net zoveel energie opgewekt als er wordt verbruikt voor het verwarmen of koelen van de woning) ontwikkeld. Daarnaast komen er nog 53 meergezinswoningen.

De 32 woningen in Tuin 3A worden voorzien van een warmte-koudeopslag, dan wel lucht-water warmtepomp en bewoners maken ook gebruik van zonne-energie. Om de architectuur en fraaie aanblik van de woningen te behouden, worden de zonnepanelen onder andere op gezamenlijke carports op het binnenterrein van de woning bevestigd in plaats van op het dak. De oppervlaktes van de woningen variëren van 117 m2 tot en met 194 m2. De prijzen van de woningen zijn vanaf € 350.000 tot en met € 650.000 Geïnteresseerden in Laakse Tuinen zijn met name afkomstig uit Amsterdam of Vathorst zelf.

De wijk is volop in ontwikkeling; de eerste 64 eengezinswoningen uit Tuin 1 en 2 zijn onlangs in aanbouw genomen en worden naar verwachting begin 2021 opgeleverd.

In totaal komen er 11.000 woningen in de gebiedsontwikkeling Vathorst, waarvan nu circa 85 procent is opgeleverd.

Voor meer informatie over Laakse Tuinen klik hier.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media