Groen licht herontwikkeling Clinckhoeff

De gemeente IJsselstein geeft de eigenaren van de Clinckhoeff groen licht voor de herontwikkeling van het winkelcentrum. Projectontwikkelaars AM Real Estate Development en Bunnik Projekten hebben op initiatief van de eigenaren een plan ontwikkeld, dat uitgaat van deels nieuwbouw van winkels en woningen en deels handhaving van het huidige winkelcentrum. Met deze revitalisering is het winkelcentrum toekomstbestendig en blijft de Clinckhoeff een aantrekkelijk winkelcentrum voor de bewoners van de wijk IJsselveld.

Het huidige winkelcentrum blijft grotendeels gehandhaafd, maar wordt wel zodanig aangepast dat het bestaande en nieuwe gedeelte straks één eenheid uitstralen. Aan de voorzijde van het winkelcentrum wordt de supermarkt C1000 uitgebreid. Aan de achterzijde biedt nieuwbouw ruimte voor een discount supermarkt. Boven op het winkelcentrum komen circa 30 ruime sociale huurappartementen en parkeerdekken voor bewoners en bezoekers van het winkelcentrum. Ook direct om het winkelcentrum heen worden parkeerplaatsen aangelegd. In totaal circa 275 parkeerplaatsen inclusief de parkeercapaciteit van de parkeerdekken. Voor de bevoorrading van de winkels wordt een expeditiestraat tussen trambaan en winkelcentrum aangelegd. De start van de werkzaamheden is gepland in begin 2014 en de oplevering van de laatste fase in 2016.

 Download PDF

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media