‘Gezond- en fitheid zijn thema’s die gedeeltelijk opnieuw zullen worden ontdekt.’

Vijf professionals met verschillende achtergronden gaan de uitdaging aan om binnen twee dagen een nieuw gezondheidsconcept te ontwikkelen. Wij stelden Edwin Gulickx, Directeur Rebel Group en mede-oprichter BEAT Cycling Club, vier vragen.

Hoe scoor je jouw leven op het gebied van gezondheid op dit moment en waarom?

Gezondheid is voor mij tweeledig, namelijk fysiek en geestelijk. Ik scoor mijzelf op deze vlakken een 9 en een 7,5. Wel een ruim voldoende, maar ik heb het gevoel dat het ritme er nu wat uit is. Ik ben ervan overtuigd dat mensen het beste functioneren wanneer 80% van de tijd besteed wordt aan dingen die je goed beheerst en 20% aan het leren van nieuwe dingen. In de huidige coronasituatie is deze verhouding verschoven naar 40% tegen 60%, waardoor ik mijn geestelijke gesteldheid niet net zo hoog kan scoren als mijn fysieke. Kortom genoeg stof tot nadenken.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging de komende jaren waar het om gezond leven in de stad gaat?

Voor het eerst in lange tijd wordt de wereld weer kleiner in plaats van groter. Onze nabijheid, de wijken en steden waarin we leven, wordt belangrijker. Dit betekent een opwaardering van de stad en wijk. Gezond- en fitheid zijn thema’s die gedeeltelijk opnieuw zullen worden ontdekt. Hoe we hiermee omgaan wordt de grootste uitdaging. Mijn gevoel zegt dat mensen zich anders zullen gaan gedragen en bewegen in hun directe omgeving.

Met Health Hero werken jullie aan gezond leven in de stad. Wat is jouw gezonde tip?

Het belang van onze gezondheid wordt onderschat. Dat heeft corona ons wel geleerd. We moeten hier actiever op inspelen. Een eenvoudige bijdrage is het verruilen van de auto voor de fiets. Door dit te doen helpen we niet alleen onze fysieke gesteldheid, maar ook die van de stad. ‘Never waste a good crisis’.

Corona zal blijvende invloed hebben op hoe wij – als samenleving – in de toekomst zullen omgaan met gezond leven in de stad. Kun je vanuit jouw vakgebied de grootste verandering noemen?

Binnen Rebel ben ik betrokken bij projecten in de zorg, met name voor ziekenhuizen. De efficiency-gedachte die de laatste jaren door de zorg heeft gewaaid is dankzij corona in een nieuw daglicht komen te staan. Zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn en de reisafstand naar de zorg moet korter. Zowel de ‘cure’ (ziekenhuiszorg) als de ‘care’ (geestelijke zorg). De oplossing is om beschikking te hebben over flexibele en schaalbare oplossingen. Zoals gym- en eventzalen opschalen naar low care verzorgingsunits. Ook zullen er nieuwe eisen worden gesteld aan nieuwbouwprojecten van grote schaal om snel in te kunnen spelen op situaties zoals de huidige coronacrisis. De vraag is hoeveel geld hebben wij als samenleving hiervoor over?

Gezond wonen en werken in de stad heeft al onze aandacht. ‘Healthy urban living and working’ is niet voor niets een van de vijf maatschappelijke thema’s van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen als deze in het hart van ons ontwikkelingsproces. Een geweldige uitdaging die vraagt om anders te denken en te komen met innovatieve producten en of diensten. Precies daarover gaat de Health Hero Challenge: Wat als we een concreet product of dienst zouden ontwikkelen dat aantoonbaar bijdraagt aan de gezondheid van de stedeling. Samen met vijf experts gaat AM deze uitdaging aan.
AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media