Gemeente Zoeterwoude en AM tekenen overeenkomst voor klimaatbestendige nieuwbouw

De gemeente Zoeterwoude en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben hun samenwerkingsovereenkomst uit 2005 geactualiseerd. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst komt de ontwikkeling van Zwethof, een klimaatbestendige en landschappelijke nieuwbouwontwikkeling van 40 woningen, een stap dichterbij. Zwethof wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van Zoeterwoude-dorp, temidden van het karakteristieke veenweidelandschap. Met dit plan spelen Zoeterwoude en AM in op de kansen die zich voordoen op de lokale en regionale woningmarkt. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten begin 2019.

Wethouder Ton de Gans: ”Als gemeente zijn we blij met deze mooie ontwikkeling. Het plan zet hoog in op kwaliteit, zowel op landschappelijk, stedenbouwkundig als architectonisch vlak. Daarnaast is duurzaamheid in vele facetten een belangrijk uitgangspunt. De realisatie van een flink aantal levensloopbestendige woningen sluit ook nog eens goed aan op de Woonvisie Zoeterwoude 2025”.

Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest: “We verheugen ons op de verdere samenwerking met de gemeente om hier een inspirerende en duurzame nieuwbouwwijk te maken passend bij de wensen van de toekomstige bewoners, daarom betrekken we ook van het begin al belangstellenden bij de ontwikkeling, de reacties zijn enthousiast. De ondertekening van deze overeenkomst maakt de planvorming concreet.”

Samenwerking

De Gemeente Zoeterwoude en AM werken in deze ontwikkeling nauw samen. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een gezamenlijke grondexploitatie waarin partijen ieder voor 50% participeren. AM verzorgt de ontwikkeling van de woningen in het plangebied.

Duurzaamheid

In Zwethof wordt hoog ingezet op duurzaamheid en klimaat adaptief bouwen. Het plan is ontworpen in zijn natuurlijke omgeving, door het aan te laten sluiten op de bestaande schaal en de huidige groen- en water structuur.  Alle woningen worden uitgevoerd op energetisch niveau EPC 0.0 en zijn gasloos.

Gevarieerd woonprogramma

Het project Zwethof is uniek in de regio Holland Rijnland. Het kenmerkt zich door de ruime opzet, weidse uitzichten en duurzame en de kwalitatief hoogwaardige woningen. Het gevarieerde woonprogramma bestaat uit levensbestendige rij- en half vrijstaande woningen met een slaap- en badkamer op begane grond. Aansluitend worden vrijstaande woningen en twee-onder-een kapwoningen in diverse vormen en maten aangeboden, alsook enkele vrije bouwkavels. De gezamenlijke ontwikkeling van gemeente Zoeterwoude en AM gaat uit van 40 woningen.

Eilandstructuur

De stedenbouwkundige opzet van het plan heeft een eilandstructuur gebaseerd op het aanwezige slagenlandschap en boerenerven. De eilanden worden ingevuld met woningen die gezamenlijk een ensemble vormen rondom een centrale ontsluiting. De opzet en architectonische uitwerking hiervan refereren aan boerderijen, schuren en landhuizen met een uiteenlopende architectuur van klassiek tot modern.

Woonwensen

Belangstellenden konden dit voorjaar meedenken over de definitieve invulling van het gebied en de architectuur van de woningen door een online woonenquête in te vullen. De resultaten hiervan worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Zwethof, zowel bij de architectonische uitwerking, type, omvang maar ook duurzaamheid. Gedurende het ontwikkelproces worden belangstellenden geïnformeerd over plannen, waarbij het mogelijk blijft om woonwensen kenbaar te maken.

Meer informatie

Over Zoeterwoude-Dorp

Het project Zwethof ligt in het open en waterrijke slagenlandschap van de Zwet- en Grote Blankaartpolder aan de zuidzijde van Zoeterwoude-Dorp. Zoeterwoude-Dorp telt ongeveer 4.300 inwoners en maakt samen met Zoeterwoude-Rijndijk, Zuidbuurt, Westeinde, Weipoort en Gelderswoude deel uit van de gemeente Zoeterwoude. Een karakteristiek dorp tussen de polders van het Groene Hart en op steenworp afstand van de historische stad Leiden. Zoeterwoude kent zelf veel voorzieningen en de dynamiek van de grote stad ligt binnen handbereik. Daarnaast zit je binnen enkele minuten op de A4, waardoor grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht uitstekend te bereiken zijn.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media