Gemeente Zaanstad selecteert AM voor samenwerking gebiedsontwikkeling Kogerveld in Zaandam

Gemeente Zaanstad heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geselecteerd om mee te denken over de toekomstscenario’s in 2040 van de wijk Kogerveld in Zaandam. Tegelijkertijd wordt nagedacht over een strategie om dit proces op gang te krijgen en te houden. Kogerveld is onderdeel van MAAK.Zaanstad, een in 2015 gestart initiatief van de gemeente om Zaanstad voor 2040 te revitaliseren op het gebied van wonen, werken en leven.De gemeente heeft met een marktconsultatie onder vijf partijen een team van stad- en gebiedmakers geselecteerd onder leiding van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Het team gaat meedenken over het gebiedsperspectief en de ontwikkelstrategie voor de wijk Kogerveld in Zaandam. De gemeente heeft in haar selectie gezocht naar een partij met bewezen ervaring in de gebiedsontwikkeling, vooral vanwege de complexe situatie in de Boerejonkerbuurt en Hofwijk. De Zaanse Kogerveldwijk kent een bijzondere mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. Het is een gebied dat veel potentie heeft, maar ook veel versnipperd grondeigendom en onderlinge afhankelijkheden om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. “Bij de selectie was het belang dat AM ziet om samen te werken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners en de wijze waarop zij dat samen met de gemeente willen doen, doorslaggevend,” aldus Gerard Ram, wethouder van MAAK.Zaanstad.

AM vervult in het proces onder meer een intermediaire rol tussen stakeholders van het gebied, grondeigenaren en gemeente om vanuit de integrale opgave gezamenlijk de ontwikkelmogelijkheden te benutten en waarde toe te voegen in het gebied, zodat een inspirerend woon- en werkgebied aan de Zaan ontstaat. AM investeert voor eigen rekening en risico in de samenwerking tot en met de afronding van de ontwikkelstrategie. Nadat een gedragen strategie is ontwikkeld, die door de gemeente is vastgesteld, worden nadere afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Aantrekkelijk woon-/werkgebied

Gemeente Zaanstad ontwikkelt zich binnen de Metropoolregio Amsterdam tot een aantrekkelijk regio voor wonen en werken. Langs het water van de Zaan zijn diverse locaties, die zich uitstekend lenen voor transformatie naar een nieuwe mix van wonen en werken, zoals de Boerejonkerbuurt en Hofwijk in Kogerveld. De Kogerveldwijk ligt op tien minuten fietsen van Zaandam Centrum, is goed ontsloten richting de A7 en A8 en heeft drie treinstations in de nabije omgeving.

In het verlengde van MAAK.Zaanstad worden in de komende tijd ongeveer duizend woningen bijgebouwd rondom knooppunt Kogerveld. En op termijn nog eenzelfde aantal. Dat betekent nieuwe bewoners met nieuwe wensen. Dit geeft tegelijkertijd ook de mogelijkheid om iets te doen aan de wensen van bewoners, die hier al veel langer wonen of om gevestigde bedrijven te ondersteunen bij het vervullen van hun ambities.

Directeur Peter Heuvelink van AM Noordwest: “Stad- en gebiedsmaker AM gelooft in dit soort opgaven voor de komende jaren. We hebben samen met de gemeente de intentie om ervoor te zorgen dat Kogerveld straks voldoet aan de verwachtingen van de toekomstige en huidige bewoners en bedrijven en dat hier een fijne leefomgeving wordt gerealiseerd, waarin mensen met plezier willen wonen, werken en verblijven.”

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij werken samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media